Druhý rok dotací pro hospodářsky a sociálně vyloučená území Jihomoravského kraje startuje s navýšeným rozpočtem

5. 2. 2024 Jihomoravský kraj Dotace

Druhé kolo dotačního programu začíná již v únoru 2024 s rozpočtem 15 milionů korun, což představuje navýšení oproti loňskému roku. Jihomoravský kraj tak prokazuje svůj závazek k trvalé a systematické podpoře obcí v těchto klíčových oblastech.

Jihomoravský kraj

V loňském roce kraj zahájil unikátní dotační program, zaměřený speciálně na tyto regiony, což představuje první takto cílenou iniciativu v historii kraje. V rámci tohoto programu bylo v roce 2023 podpořeno několik klíčových projektů, včetně výstavby lokality pro bydlení v Jamolicích, stavebních úprav bývalé školy na obecní byty ve Vratěníně, rozvoje dopravní a technické infrastruktury v Suchově a ve Starém Poddvorově. Každý z těchto projektů obdržel finanční podporu ve výši 1 milionu korun.

V úterý 30. ledna proběhlo setkání k dotačnímu se zástupci obcí. Na tomto setkání náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník zdůraznil význam tohoto programu pro regionální rozvoj: „Naším cílem je poskytnout praktickou a efektivní podporu tam, kde je to nejvíce potřeba. Chceme zastavit odliv obyvatel, zejména mladých rodin, a podpořit rozvoj malých obcí. Je důležité, aby se peníze dostaly tam, kde mohou něco změnit.“

Náměstek Zámečník také vysvětloval podmínky a možnosti využití dotačních prostředků: „Dotační program je navržen tak, aby byl co nejdostupnější a nejjednodušší. Přesto chápeme, že pro malé obce může být proces žádosti o dotace náročný. Proto jsme zde, abychom poskytli potřebnou pomoc a usnadnili přístup k těmto zdrojům.“

Jihomoravský kraj se zavázal, že v rámci tohoto programu bude podporovat projekty, které budou po dobu nejméně pěti let zachovávat svůj původní účel, čímž se zajistí, že investice přinese dlouhodobý přínos pro komunity v těchto částech kraje.