Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí Liberecký kraj 18 milionů korun

8. 2. 2024 Liberecký kraj Dotace

Krajští radní vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 2. do 22. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.

Liberecký kraj

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí 2024, chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekty musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Rád bych také zmínil možnost konzultovat žádosti u zaměstnanců a zaměstnankyň krajského úřadu – odboru životního prostředí a zemědělství –, a to v termínu od 4. března do 19. dubna letošního roku.“

Hlavním zdrojem finančních prostředků v rámci Fondu ochrany vod jsou poplatky za odběr podzemní vody na území Libereckého kraje.

„V případě splnění základních kritérií bude poskytnuta účelová investiční dotace až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1 800 000 korun. Za poslední roky jsme podpořili všechny žádosti, jsme připraveni případně hledat další prostředky. Pro mne je klíčové rozvíjet vodohospodářskou infrastrukturu v kraji, jak jen to je možné, a budu hledat podporu pro každý připravený projekt,“ doplnil radní Židek.

Vloni kraj podpořil z tohoto programu například město Dubá, které získalo na prodloužení kanalizace v Luční ulici dotaci ve výši 608 932 korun, Vodohospodářské sdružení Turnov, jež získalo čtyři dotace, a sice na přepojení čerpací stanice odpadních vod na Benecku ve výši 894 190 korun, obnovu vodovodu před obecním úřadem ve Vyskři ve výši 187 513,30 korun, obnovu vodovodu nad nádražím na Malé Skále ve výši 359 119,39 korun a obnovu vodovodu v centrální části obce Loučky ve výši 1 800 000 korun. Mezi dalšími podpořenými byly například obce Dolní Řasnice nebo Poniklá.

Filip Trdla