Olomoucký kraj sníží obcím příspěvek pro veřejnou dopravu

9. 2. 2024 Olomoucký kraj Doprava

Olomoucký kraj zajišťuje podle zákona dopravní obslužnost na svém území, tedy veřejnou autobusovou a drážní dopravu. Šesti procenty se na financování této služby podílí také obce a města, a to na základě dlouhodobých smluv uzavřených prostřednictvím společnosti KIDSOK. Náklady na veřejnou dopravu v Olomouckém kraji činily v loňském roce 1,6 miliardy korun, obce přispěly částkou 97 milionů korun.

Olomoucký kraj

Všechny uzavřené smlouvy obsahují mimo jiné také inflační doložku, na základě které jsou obcím výše příspěvků na jednoho obyvatele každoročně upravovány. V loňském roce dosáhla průměrná míra inflace 10,7 %. Odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje, KIDSOK a hejtman se dohodli na úpravě smluv. Výše inflační doložky bude zastropována na 5 % a nově se bude přepočítávat výše příspěvku obcí aktuálním počtem obyvatel dle dat Českého statistického úřadu. Rada Olomouckého kraje na svém pondělním jednání tuto změnu schválila. Finálně bude o návrhu rozhodovat krajské zastupitelstvo na únorovém jednání.

„Pokud míra inflace nepřesáhne stanovenou horní hranici, bude se úprava cen odvíjet od její skutečné výše. V případě, že bude inflace vyšší, příspěvek na jednoho obyvatele vzroste maximálně o 5 %, na kterých jsme se s radními shodli. Chceme zajistit, aby dopady vývoje inflace na veřejnou dopravu a úpravu cen byly pro obce přijatelné,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Aby kraj zajistil dopravní obslužnost celého regionu i v letošním roce, vynaloží z rozpočtu částku 1,77 miliardy korun. Předpokládaný příspěvek obcí v roce 2024 na jednoho obyvatele činí 194 Kč za rok. Obce se tak na financování veřejné dopravy podílí zmíněnými 6 %.