MŠMT zveřejnilo rozpis rozpočtu pro regionální školství

8. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo a zveřejnilo částky pro jednotlivé školy a školní družiny pro rok 2024. Ze zveřejněných údajů lze zjistit, jaká částka byla ze státního rozpočtu stanovena na jednotlivé školy a školní družiny, kolik ze stanovené částky připadá na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců a kolik pracovních úvazků je možné ze stanovených prostředků hradit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě), a také na webu MŠMT.

MŠMT v roce 2024 rozepsalo na platy učitelů ve školách zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí objem prostředků, který zajišťuje průměrný plat učitelů na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v roce 2022. Rozepsaný průměrný měsíční plat učitelů tak v roce 2024 činí 52 412 Kč, což oproti roku 2023 představuje v průměru zvýšení o 2500 Kč, tj. zvýšení v průměru o 5 %. Pro učitele mateřských škol je rozepsán průměrný měsíční plat 45 369 Kč, pro učitele základních škol 54 488 Kč a pro učitele středních škol 55 392 Kč.

Na konci ledna zároveň vláda schválila navýšení rozpočtu výdajů MŠMT až do výše 4 mld. Kč. Tato částka je určena na posílení financování nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních. „Navýšení rozpočtu umožní provést krácení nepedagogické práce zejména v rámci neobsazených míst ve školách. V důsledku posílení rozpočtu tak dojde k meziročnímu krácení o cca 8 tisíc míst,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Celkem tak v roce 2024 rozpočet pro regionální školství územně samosprávných celků činí 187,87 mld. Kč. Oproti loňskému roku vzrostl rozpočet pro regionální školství územně samosprávných celků o 4,97 mld. Kč.