Hlavní trendy v obnovitelné energetice

9. 2. 2024 Komora OZE Energetika

Obrovský růst zájmu o obnovitelné zdroje energie (OZE) se projevuje nejenom u měst a obcí, ale o stovky procent vzrostl zájem rodin o fotovoltaiky, tepelná čerpadla i solární kolektory. Stejně tak je vidět zaujetí a cílená pozornost ve firemní sféře. Čerstvé statistiky a hlavní trendy v obnovitelné energetice představila Komora OZE na nedávné tiskové konferenci.

Komora obnovitelných zdrojů energie

Poprvé od roku 2019 loni energetici připojili pět nových větrných elektráren. Loni také v Česku vznikla první výrobna zeleného vodíku. Povolování staveb obnovitelných zdrojů se zkracuje na maximálně dva roky, v rozpracovaných akceleračních zónách dokonce na jeden rok a k tomu je nutno přičíst uvedený obrovský nárůst zájmu o obnovitelné zdroje. To jsou hlavní rysy stávajícího rozvoje. Komora OZS ale také varuje před strategickou chybou v teplárenství. Prioritní orientaci teplárenství na zemní plyn, která je podpořena programem HEAT Modernizačního fondu, považuje Komora OZE za problematickou jak z pohledu plnění klimatických cílů, tak z pohledu energetické soběstačnosti a cenové stability pro zákazníky.

„Všeobecně velký zájem je dobrým signálem, protože obnovitelné zdroje se tak dostávají také k domácnostem se středními a nízkými příjmy. Hodně se na tom podepsalo již zjednodušení pro malé zdroje (Lex OZE I) a zprávy o sdílení elektřiny (Lex OZE II), které začne v červenci,“ komentuje výroční statistiky Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Klíčovým pilířem úspěchu v nastávajícím období budou práce na vymezení oblastí pro obnovitelné zdroje včetně akceleračních zón, které připravuje MPO ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Na odchodu od uhelné energetiky se Vláda už shodla, masivní přechod energetiky na zemní plyn však Komora OZE považuje za strategickou chybu. Velkou zkouškou pro vládu ale letos bude zákaz používání kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy, připomněli s blížícím se koncem topné sezóny zástupci Komory, kteří zároveň varují před dalším odkladem a zdánlivě lákavými plynovými kotly.

V roce 2024 by podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie mohl překročit 20 %, a v roce 2030 by měl být tento podíl překročit hranici 30 %.

Graf 1. Elektřina v roce 2030 z obnovitelných zdrojů
Graf 1. Elektřina v roce 2030 z obnovitelných zdrojů
Graf 2. Teplo v roce 2030 z obnovitelných zdrojů
Graf 2. Teplo v roce 2030 z obnovitelných zdrojů

Česko čekají letos i dvě evropská prvenství – jako patrně první země v EU Česko od července zavádí právo aktivních zákazníků na jednoduché sdílení energie. A mezi prvními začíná aktivně rozvíjet geotermální výrobu tepla a chladu ve strukturálně postižených regionech, k čemuž vyzval před pár dny Europarlament.

Důležitou součástí snah Komory OZE, které směřují k naplnění klimatických cílů, je i snaha o udržení a nezhoršení podmínek pro provoz stávajících OZE. Zde je důležité podtrhnout „převažující veřejný zájem“, který by měl být pro rozvoj (ale i provoz) OZE v ČR implementován do dalších relevantních právních norem a také v praxi uplatňován. V tomto ohledu Komora OZE konstatuje velký rozpor s tímto principem při postupu MŽP při stanovení omezujících (vylučujících) podmínek pro investiční podporu výstavby nových MVE v rámci programu OP TAK.