Do škol zřizovaných obcemi a kraji přibylo meziročně 5 miliard

9. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

Tento týden ministerstvo rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra školství Mikuláše Beka schválila před dvěma týdny. Celkově tak stát veřejnému regionálnímu školství posílá o téměř 5 mld. Kč více než vloni.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Počet míst nepedagogických pracovníků financovaných státem neklesne o více než 8 tisíc, což odpovídá počtu neobsazených pozic. Část prostředků ze státního rozpočtu ještě školám rozepíší krajské úřady prostřednictvím krajských normativů.

Celkem v roce 2024 rozpočet pro regionální školství územně samosprávných celků činí 187,87 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak vzrostl rozpočet pro školy zřizované obcemi a kraji o 4,97 mld. Kč.

MŠMT v roce 2024 rozepsalo na platy učitelů ve školách zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí objem prostředků, který zajišťuje průměrný plat učitelů na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v roce 2022. Rozepsaný průměrný měsíční plat učitelů tak v roce 2024 činí 52 412 Kč, což oproti roku 2023 představuje v průměru zvýšení o 2500 Kč, tj. zvýšení v průměru o 5 %. Pro učitele mateřských škol je rozepsán průměrný měsíční plat 45 369 Kč, pro učitele základních škol 54 488 Kč a pro učitele středních škol 55 392 Kč.

MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy a školní družiny pro rok 2024 na webu MŠMT. Ze zveřejněných údajů lze zjistit, jaká částka byla ze státního rozpočtu stanovena na jednotlivé školy a školní družiny, kolik ze stanovené částky připadá na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců a kolik pracovních úvazků je možné ze stanovených prostředků hradit. Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě.