O grant na sázení stromů mohou žádat obce, hasiči i skauti

Vloni přispěla Nadace ČEZ v kraji na novou výsadbu přes milion korun

12. 2. 2024 Nadace ČEZ Dotace

Přes milion korun vloni rozdělili energetici v Moravskoslezském kraji obcím i neziskovým organizacím na výsadbu alejí, parků nebo ovocných sadů. Oblíbený grantový program Nadace ČEZ bude pokračovat také letos. Obce, hasiči, skauti i další neziskové organizace mohou o příspěvek až do výše 150 tisíc korun požádat do konce února na webu nadacecez.cz.

Nadace ČEZ

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Přestože v přijatých žádostech převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují nebo zakládají obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami. To samé se týká i neziskových organizací, například okrašlovacích spolků, jejichž členům není lhostejné životní prostředí v místech, kde žijí. Jen v loňském roce podpořila Nadace ČEZ napříč celou republikou 138 projektů výsadby nové zeleně, od roku 2011 se díky podpoře energetiků vysadilo kolem 120 000 stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.

V Moravskoslezském kraji vloni Nadace ČEZ podpořila 13 projektů celkovou částkou 1,1 milionu korun.

Kde se v kraji sázelo? (Výběr nejzajímavějších projektů)
  • Doubrava – Nová výsadba u mateřské školy
  • Orlová – Stromořadí u ZŠ Ke Studánce
  • Bukovec – Bukovecký sad života
  • Sviadnov – Odstínění klidové zóny Pod Štadlem
  • Komorní Lhotka – Linie starých odrůd ovocných stromů
  • Janovice – Stromy dětem 2023
  • Velké Heraltice – Obnovení zeleně v zámeckém parku v areálu dětského domova
Orlová – Stromořadí u ZŠ Ke Studánce
Orlová – Stromořadí u ZŠ Ke Studánce

„Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Další podrobnosti zveřejnila nadace na svém webu www.nadacecez.cz.

Vladislav Sobol