Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

12. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

Vychází nová publikace Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku – úplná znění vybraných novelizovaných ustanovení s komentářem.

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jedná se o procesní předpis, od kterého se očekává zrychlení a zjednodušení dosavadního roztříštěného posuzování stavebních a jiných záměrů, ale také jeho zkvalitnění ve smyslu komplexnosti posouzení.

Autoři Pavel Chlíbek, Vladimír Mana a Eva Mazancová jsou odborníky Ministerstva životní prostředí, kteří se na přípravě komentovaných předpisů podíleli. Komentář je určen jak pracovníkům orgánů ochrany životního prostředí a stavebních úřadů, tak i stavebníkům, advokátům a dalším zástupcům odborné i laické veřejnosti.

Publikaci vydalo 1. února 2024 nakladatelství Wolters Kluwer.

Další informace