Veřejnost může připomínkovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina

14. 2. 2024 Kraj Vysočina Školství

Koncem minulého týdne, 9. února 2024, bylo spuštěno veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2024–2028. Dlouhodobý záměr bude hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do schválení následujícího Dlouhodobého záměru v roce 2028.

Kraj Vysočina

Dlouhodobý záměr je zpracován na základě zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání a taktéž v souladu s vyhláškou o náležitosti dlouhodobých záměrů. Základním rámcem pro tvorbu krajského dlouhodobého záměru je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027.

„Stanovit hlavní záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky v Kraji Vysočina je jednou z hlavních priorit vedení kraje. Nezbytným východiskem pro tvorbu předkládaného krajského záměru 2024–2028 je také předchozí dlouhodobý záměr kraje z roku 2020, a to zejména z hlediska vyhodnocení cílů a jejich efektivity za uplynulé období. Dokument je současně zpracován v souladu s dalšími klíčovými krajskými strategickými dokumenty,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.

Veřejnost včetně škol, školských zařízení, jejich zřizovatelů a dalších zájemců může připomínky zasílat do 9. března 2024.