Vláda musí bezodkladně jednat se zástupci zřizovatelů, regionálnímu školství hrozí nenapravitelné škody

14. 2. 2024 SMS ČR Školství

SMS ČR, které sdružuje 2400 členských obcí a měst, z nichž řada je zřizovateli mateřských a základních škol, vyzývá vládu, aby se zástupci zřizovatelů neprodleně zahájila jednání o rozpočtu regionálního školství na rok 2024, a to především o situaci ve financování nepedagogických zaměstnanců.

Sdružení místních samospráv ČR

„Je alarmující, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí ani vláda do dnešního dne neoslovily zástupce zřizovatelů a současnou mimořádně závažnou situaci s nimi adekvátním způsobem neprojednaly. Přitom právě zřizovatelé jsou ti, na které nedostatek financí na nepedagogické pracovníky v konečném důsledku dopadne,“ říká Petr Halada, místopředseda SMS ČR, který předsedá Pracovní skupině pro školství, sport a kulturu.

Současný stav, kdy stát fakticky přenáší financování nepedagogických pracovníků na obce, mimo jiné porušuje bez předchozí diskuze dlouhodobě respektované principy, kdy stát hradí platy ve školách a obce nesou náklady na školní budovy a jejich provoz.

„Jako zástupci zřizovatelů jsme přitom byli ze strany MŠMT ještě nedávno ujišťováni, že platy nepedagogických pracovníků přejdou na obce až po široké odborné diskuzi při náležité úpravě rozpočtového určení daní a nejdříve v roce 2025. Ke změně ale v rozporu s vládními přísliby fakticky dochází už dnes,“ dodává Petr Halada.

O nepředvídatelnosti a nepromyšlenosti vládního postupu svědčí včerejší informace, podle které by situace měla být řešena až o letních prázdninách. Školy ani jejich zřizovatelé ale tak dlouho v žádném případě nemohou čekat. Situaci je nutné řešit bezodkladně – dříve, než chaotické vládní kroky v regionálním školství způsobí nenapravitelné škody.