Na zajištění fungování sítě sociálních služeb pošle letos Kraj Vysočina téměř 1,5 miliardy korun, vyšší je podpora kraje i státu

16. 2. 2024 Kraj Vysočina Sociální problematika

Poskytovatelé sociálních služeb v Kraji Vysočina znají hlavní částky podpory, se kterou mohou letos na své provozy počítat. Krajské zastupitelstvo schválilo rozdělení první části státní i krajské dotace.

Kraj Vysočina

„Ministerstvo práce a sociálních věcí pošle Vysočině 1,496 miliardy korun, kraj má v rozpočtu připraveno téměř 177 miliónů korun, další peníze na zajištění sociálních služeb plynou z rozpočtů měst a obcí, od zdravotních pojišťoven a na úhradě nákladů se podílí i uživatelé služeb,“ shrnul příjmy sociálních služeb v regionu hejtman Kraje Vysočina a předseda Sociální komise Asociace krajů ČR Vítězslav Schrek.

Zájem je také o odlehčovací služby, které nabízejí krátkodobé pobyty seniorům nebo zdravotně postiženým v lůžkových zařízeních po dobu rekreace, hospitalizace nebo léčby pečujících osob. Zároveň funguje terénní forma, umožňující zastoupení za pečující osoby doma nebo pomoc s nezvládnutelnými úkony péče. „Často bývají spojeny do jednoho komplexu se zdravotnickou složkou hospicové péče, kde lékaři a sestry zajišťují zdravotní část například léčbu bolesti a dalších symptomů,“ doplnil Jan Tourek.

S příspěvkem na provoz jsou dále nabízeny například služby tlumočníků znakové řeči pro neslyšící, služby pro lidi bez domova nebo rozšířená síť pečovatelské služby. Tyto a další dotuje příspěvkovým organizacím, stejně jako nezřizovaným poskytovatelům sociálních služeb i Kraj Vysočina v rámci příspěvku na provoz nebo dotace.

U krajem nezřizovaných organizací příspěvek velmi často pomáhá dofinancovat pečovatelskou službu. „Jde o nejčastější terénní službu, která umožňuje lidem, i přes zdravotní komplikace, zůstávat doma. Rozšiřování krajské pečovatelské sítě je jednou z priorit, letos přibyde přibližně deset úvazků a počítáme s dalším navyšováním,“ uvedl Jan Tourek. Vyrovnávací platbu získá také celá řada dalších organizací, například žďárská noclehárna, jihlavská tísňová péče, sociální aktivizace v centru pro rodinu v Pelhřimově nebo centra duševního zdraví v Jihlavě i Havlíčkově Brodě a další.

Podle Jana Tourka zatím 380 milionů korun nebylo rozděleno, a to z toho důvodu, aby kraj mohl v čase posoudit skutečnou potřebu u jednotlivých služeb a finance v průběhu roku přerozdělit dle jejich finanční situace.