Velký zájem obcí o program rozvoje venkova, Jihomoravský kraj vyjde vstříc drtivé většině žadatelů

19. 2. 2024 Jihomoravský kraj Dotace

O 10 milionů víc oproti loňsku na letošních 65 milionů korun navýšil kraj částku na pro dotační program na Podporu rozvoje venkova. Krajští radní nyní navrhli konkrétní rozdělení těchto prostředků.

Jihomoravský kraj

„Celkových 65 milionů z tohoto programu letos rozdělíme mezi 306 žadatelů z řad obcí,“ říká hejtman Jan Grolich. O podporu z uvedeného programu byl mezi malými obcemi do 3000 obyvatel, kterým je určený, mimořádný zájem. „Tím, že jsme oproti předchozímu období navýšili celkovou částku, podařilo se nám uspokojit větší počet žadatelů. Letos to bylo více než 90 procent, tedy drtivá většina zájemců, zatímco loni a předloni to bylo méně než 70 procent,“ dodává hejtman Grolich.

Malé obce mají oproti velkým sídlům přece jen odlišnější priority. „Potřebují opravit nebo vybudovat místní zástavbu, opravit tamní komunikace nebo chodníky, centrem dění jsou místní knihovny, které obce potřebují udržet. Hodně jim pomáhají také společné projekty místních akčních skupin nebo dobrovolných svazků obcí. A právě do těchto oblastí jsou zaměřené jednotlivé dotační tituly tohoto programu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník.

V Programu na rozvoj venkova jde o pět dotačních titulů. „Největší zájem obce měly o dotační titul na venkovskou výstavbu, pod kterou spadají například stavební opravy obecních úřadů, kulturních a komunitních center, čekáren, zdravotnických zařízení a podobně. Tady podpoříme 129 žádostí celkem 31 miliony. A například v rámci titulu na opravy komunikací a bezpečnost v dopravě uspokojíme 103 žádostí více než 27 miliony korun,“ říká náměstek Zámečník. Jak následně dodává, konečné slovo budou mít zastupitelé, kteří budou o definitivní podobě rozdělení dotací hlasovat tento čtvrtek (22. února 2024).