Národní plán obnovy systémově podporuje veřejné investice, na přípravu velkých projektů vyčlenil 500 milionů korun

21. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

Žadatelům z řad obcí, krajů a jimi zřizovaných a zakládaných organizací se dne 12. února 2024 otevřela nová výzva Národního plánu obnovy v komponentě 4.1 Systémová podpora veřejných investic. Připraveno je pro ně 500 milionů korun určených na přípravu projektů, které podporují dosažení cílů EU v oblasti digitální a zelené tranzice.

Národní plán obnovy

„Finanční podporu lze využít na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí či stavební povolení, přípravu soutěžní dokumentace pro realizaci staveb či realizaci architektonické soutěže, ale i na přípravu smluv typu Design&Build, PPP nebo EPC,“ přiblížila náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová s tím, že projekčně připravovat mohou žadatelé novou výstavbu či rekonstrukce v široké škále tematických oblastí od veřejných služeb ve zdravotnictví, školství či sociální péči přes mobilitu, životní prostředí, snižování emisí až po sport, kulturu či inovativní řešení v souladu s konceptem Smart City.

Výzva je vyhlášena s alokací 500 mil. Kč a výše dotace na jeden projekt se může pohybovat v rozmezí 7,5 až 35 milionů korun, přičemž může pokrýt až 100 % uznatelných výdajů bez DPH. Žádosti o podporu budou přijímány od 22. února do 31. května 2024 prostřednictvím elektronického systému MS2014+. Podmínkou je, aby do 10 let od pořízení podpořené dokumentace žadatel zrealizoval vlastní výstavbu nebo rekonstrukci a získal v této lhůtě kolaudační rozhodnutí/souhlas.

„Kvalitní a důkladná investiční příprava je prvním krokem a nezbytným předpokladem pro to, aby obce a kraj mohly úspěšně budovat a obnovovat moderní a konkurenceschopnou infrastrukturu pro své obyvatele,“ zdůraznila náměstkyně Hajnová. „Jsem proto velmi ráda, že na tuto klíčovou fázi veřejných investic Národní plán obnovy nezapomíná, a věřím, že nabízená podpora usnadní investorům přípravu nových projektů i na Vysočině,“ uzavřela Hana Hajnová.