Obce se ptají na zálohování – odpovědi na konkrétní dotazy

23. 2. 2024 SMS ČR Životní prostředí

V rámci právní poradny dostáváme od obcí celou řadu zajímavých dotazů, a to nejen z oblasti odpadového hospodářství. Rádi bychom zveřejnili jeden, který by mohl zajímat více našich členů. Odpověď je anonymizovaná.

Sdružení místních samospráv ČR
Může někdo zveřejnit připomínky z meziresortního připomínkového řízení?
Když se podíváte na množství připomínkových míst s negativním postojem k předloženému návrhu, jistě Vás zarazí jejich množství. Velmi zajímavý postoj uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, stejně jako Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo pro místní rozvoj. Za přečtení jistě stojí také vyjádření Hospodářské komory, která nazvala návrh za návrat do minulého století.
Může někdo zveřejnit analýzu MŽP, kde se dozvíme náklady a výnosy systému a jak k nim MŽP přišlo?
Je někde k nahlédnutí analýza jak přišli úředníci k údajům ve zveřejněné kalkulačce k dopadům na obce?
Takové informace bohužel k dispozici nejsou. Z kalkulačky lze dovodit, že se jedná o data od společnosti Ekokom o výši příjmu pro jednotlivé obce s tím, že se k této částce dopočítá dle počtu obyvatel částka odpovídající poměru nevybraných záloh (obce si mají rozdělit 15 % z této částky) a platba za reklamní letáky. Jedná se však o velmi teoretický údaj. Stejně jako kalkulačka neobsahuje informace o nákladu na odpadové hospodářství obce a vlivu zavedení zálohového systému na něj.
Proč nemůže být operátorem stávající EkoKom?
Nikde není řečeno, že EkoKom nemůže být operátorem (tedy návrh zákona tuto možnost neuvádí), nicméně takový operátor by pak byl pod rozhodovací pravomocí nejen nápojového průmyslu, ale i producentů dalších obalů, což rozhodně není v zájmu těch, kteří o zavedení zálohového systému usilují.
Proč nemůže být operátor ve vlastnictví státu, případně obcí a krajů?
Stejně jako v předchozím bodě – nikde není řečeno, že jím nemohou být. Je jen na státu, jak tuto oblast nastaví a dle našeho názoru by jím stát být mohl. Podobného názoru je ostatně i Ministerstvo průmyslu a obchodu (viz jejich připomínky k návrhu zákona).
Údajně je v přípravě nová legislativa EU. Jak je to s návazností na chystanou novou legislativu?
V zásadě lze říci, že ji MŽP tímto návrhem předbíhá. Aktuálně probíhají jednání o úpravě cílů v oběhovém hospodářství s tím, že její finální znění by mělo být jasné někdy do dubna.
Už nyní EU snížila % podíl vytříditelnosti PET na 78 % z původně plánovaných 90 %, proč jdeme přísnější legislativou?
Jak bylo uvedeno, o konečném znění cílů se aktuálně jedná. To, o čem hovoříte, je výsledek jednání ministrů ŽP jednotlivých států EU z prosince 2023. Není tedy ještě zřejmé, zda bude finální cíl na úrovní 78 %, nicméně již nyní lze předpokládat, že dojde k jeho snížení oproti aktuálním 90 %.