Rodinná centra jsou často nositeli komunitního života v obci

26. 2. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

Kulatý stůl na téma rodinná politika v obcích uspořádala organizace Síť pro rodinu na Krajském úřadu v Pardubicích pod záštitou radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly. Mateřská, rodinná a komunitní centra se potýkají s potřebou profesionalizace a nejistotou financování, často ale závisí na tom, jakou podporu dostanou od obce.

Pardubický kraj

Mateřská, rodinná a komunitní (MRK) centra jsou místem přátelským rodině, které poskytuje bezpečný prostor pro setkávání všech členů rodiny a komunity, rozvíjí spolkový a komunitní život v obcích a díky různým preventivním aktivitám podporuje rozvíjení vztahů v rodině. V České republice jich v rámci Sítě pro rodinu funguje 257 center ve všech 14 krajích.

„V Pardubickém kraji máme více jak 30 center s vlastní právní subjektivitou, mnohá další fungují pod obcí nebo církevní organizací. U jejich vzniku byly aktivní ženy na mateřské dovolené. Při návratu do zaměstnání se ukázalo nutností vytvořit alespoň částečné pracovní úvazky, aby byl provoz dál zachován. Dobrovolnictví je vítané v přímé práci s klienty, pro stabilitu organizace je důležitá stálost ve vedení spolku. V Pardubickém kraji je díky podpoře rodinné politiky vysoký podíl takto profesionalizovaných center. Ta v obci zajišťují kvalitní služby pro rodiny: provázejí a podporují rodiče, preventivně působí proti nepříznivým situacím v rodinách, pomáhají v krizi, podporují zdravý vývoj dětí, poskytují informace. V neposlední řadě tvoří přirozené prostředí pro tvorbu komunitních vazeb a tím ovlivňují prorodinné prostředí v obci,“ sdělila Kateřina Jindrová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu.

Dotace mohou dostávat MRK centra od ministerstva i od některých krajů včetně Pardubického, ale zásadní je pro ně spolupráce s obcemi. Pokud místní zastupitelé chápou jejich přínos pro obec a jejich preventivní roli, mohou svou činnost dobře rozvíjet podle okamžitých potřeb v obci. O dobře nastavené spolupráci hovořili například starosta Holic Ondřej Výborný, radní Litomyšle Petra Benešová nebo místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. Všude tam jsou centra jedním z hybatelů komunitního života.

Pavel Šotola představil účastníkům setkání, jak se vytvářela koncepce rodinné politiky Pardubického kraje. „Myslím, že by některé postupy mohly využít i obce spolu s místními neziskovými organizacemi. Takový dokument nemůže vznikat od stolu, na každé vytipované téma jsme zapojovali odborníky a lidi, kteří s ním pracují, a tvořili jsme to společně. Tím jsme vtáhli do celého procesu hodně lidí z různých oblastí, kteří se mohou s výsledkem ztotožnit a dál s ním pracovat,“ uvedl Pavel Šotola.

Pardubický kraj schválil koncepci rodinné politiky v roce 2020. Od loňského roku jsou sjednocené dotační programy pod název Pardubický kraj pro rodinu, do kterého je alokováno přibližně 11,5 milionu korun. Čerpají z nich především neziskové organizace, které se zabývají jednak podporou rodin v krizových situacích, ale pak také organizace pracující v prevenci, jako jsou právě různá rodinná centra, školy a organizátoři volnočasových aktivit.

Zájemce pozval radní Pavel Šotola na konferenci o rodině, která se za účasti řady předních českých odborníků uskuteční 15. května v kongresovém sále OC Palác v Pardubicích.