Ústecký kraj nesouhlasí se snížením podílu RUD

1. 3. 2024 Ústecký kraj Ekonomika

Zastupitelé Ústeckého kraje nesouhlasí se změnou rozpočtového určení pro kraje, která by znamenala snížení podílu pro Ústecký kraj. Shodly se na tom všechny zastupitelské kluby a v tomto smyslu bylo jednomyslně přijato usnesení.

Ústecký kraj

„Ústecký kraj je řazen mezi strukturálně postižené regiony a není tedy možné mu plánovanou změnou výpočtu podílu na rozpočtovém určení daní ještě sebrat prostředky a tím nadále otvírat nůžky mezi okrajovými regiony a bohatým středem. Výpočtová kritéria nezohledňují řadu důležitých parametrů a výsledek by poškodil občany Ústeckého kraje, proto jsem požádal zastupitelstvo o podporu,“ říká hejtman Jan Schiller.

Zastupitelstvo tedy vyjádřilo nesouhlas s návrhem zákona od Asociace krajů ČR v oblasti stanovení procentního podílu jednotlivých krajů na celostátním výnosu sdílených daní a zároveň žádá Ministerstvo financí, aby předložilo v tomto směru vládě jen takový návrh zákona, který bude odsouhlasen všemi krajskými zastupitelstvy.

Návrh změny zákona připravený Asociací krajů negativně dopadá zejména na Ústecký a Moravskoslezský kraj a Prahu.

Magdalena Fraňková