Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací

4. 3. 2024 MF ČR Ekonomika

Cenová regulace v oboru VaK má formu věcného usměrňování cen. Věcné usměrňování cen umožňuje reagovat na individuální technické a provozní podmínky, které způsobují rozdíly v nákladovosti vodohospodářských společností, a tedy vypočtení individuální ceny pro vodné a stočné prodávajícího.