Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší roku 2023!

4. 3. 2024 Civipolis Ostatní

O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2023, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete opět zabojovat v celostátní soutěži, kterou již potřinácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. Jedním ze spoluorganizátorů je i Sdružení místních samospráv ČR.

Civipolis, o. p. s.

Čas máte do 30. dubna

„Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu KPES FF, Univerzita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc, 779 00, a to nejpozději do 30. dubna. Ani v letošním roce již nelze přihlásit elektronicky vydávaná periodika,“ upřesnila členka komise Marie Machačová. Soutěž má podle organizátorů podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Co se hodnotí?

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to nejen po stránce obsahové pestrosti a grafické přehlednosti, v potaz vezmou i celkový dojem zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií je soutěž o nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku, kterou mohou navrhnout samotní přihlašovatelé.

Soutěž vyhlašuje Civipolis, o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus, o. p. s. Vyhlášení výsledků se každý rok koná 4. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Vloni do soutěže zaslalo své zpravodaje bezmála 300 obcí, měst a místních akčních skupin. Vyhrál Blučinský zpravodaj, který vydává obec Blučina v okrese Brno-venkov, a Hobulet městské části Praha 7. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz.

Dana Hellová, Pavel Šaradín, Civipolis, o. p. s.