Čistá pozice

7. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie dosáhlo souhrnné kladné saldo čisté pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU částky 1,06 bil. Kč. V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.

Česká republika tak za loňský rok obdržela o téměř 50 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 39,5 mld. Kč činilo celkové kladné saldo 89,5 mld. Kč v roce 2023.

Vývoj čisté pozice ČR v jednotlivých letech ukazuje následující graf 1.

Graf 1. Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004–2023 (mld. Kč)
Graf 1. Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004–2023 (mld. Kč)

„Loňská čistá pozice ve výši téměř 90 miliard korun představuje nejlepší výsledek za posledních osm let a meziročně se zvýšila o 25 mld. €. Kromě klasických strukturálních fondů jsme získali zejména prostřednictvím Národního plánu obnovy také prostředky z Nástroje EU na podporu oživení, tedy tzv. NextGenerationEU, ve výši téměř 40 miliard korun. Ty budeme nadále efektivně využívat především k modernizaci a digitalizaci naší země v podobě projektů s vysokou přidanou hodnotou ruku v ruce se snižováním byrokratické zátěže. O finanční výhodnosti našeho členství v EU tak není pochyb, ovšem neméně důležitou hodnotou je přetrvávající evropská jednota v odporu k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou v praxi dokládá čerstvá jednomyslná shoda Evropské rady na pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur v nadcházejících čtyřech letech,“ uvedl k čisté pozici za rok 2023 ministr financí Zbyněk Stanjura.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši téměř 81 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 28,3 mld. Kč.

Vedle příjmů z rozpočtu EU obdržela ČR v roce 2023 rovněž dodatečné prostředky na zemědělství (rozvoj venkova), kohezi (React-EU), Národní plán obnovy a vybrané investiční programy z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 39,5 mld. Kč.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2023 zaplatila do rozpočtu EU 876,6 mld. Kč a získala 1,94 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 1,06 bil. Kč.

Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy 2,02 bil. Kč a celkové kladné saldo za dobu členství České republiky v EU 1,14 bil. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí dlouhodobě příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU (viz graf 2).

Graf 2. Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004–2023 (Kč)
Graf 2. Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004–2023 (Kč)

Podle materiálů Ministerstva financí.