Podpora lokální ekonomiky

8. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

Přežije český venkov? Odpověď na otázku, jak rozvíjet český venkov, hledali zástupci vlády, soukromého sektoru a komunálu. Ti se sešli minulý týden na půdě Senátu v rámci konference „Podpora lokální ekonomiky jako nástroj k rozvoji obcí.“ Shodli se na tom, že budoucnost venkova je v rukou jeho lídrů. Ti se nesmí bát pokroku a následovat aktuální trendy, jít vstříc technologickému vývoji a digitalizovat.

Senátoři jako reprezentanti jednotlivých regionů České republiky jsou přirozenými velvyslanci svých obvodů. Proto se rozhodli uspořádat komplexní diskuzi, a tím podpořit rozvoj a prosperitu venkova. „Žádná společnost nemá zájem na tom, aby se její život odehrával výhradně jen v centrech. Měla by žít celá země a krajina – a to je náš zájem,“ řekl v úvodní slovu Jiří Oberfalzer (ODS), místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

Snímek z konference v Senátu
Snímek z konference v Senátu

Venkov se vylidňuje

Urbanizace, přechod lidí z venkova do měst či úbytek pracovních příležitostí je dlouhodobý problém. „Během posledních dvaceti let došlo v řadě obcí k úbytku obyvatel. V některých se číslo vyhouplo až ke 40 %. Takových obcí je větší třetina. Je to trend, který je nutné zastavit. Musíme zaujmout stanovisko, aby nám občané neodcházeli do velkých měst,“ volal na konferenci po aktivních krocích Herbert Pavera (TOP 09), senátor a starosta obce Bolatice.

Jiří Ježek, vedoucí Střediska pro výzkum regionálního rozvoje ZČU v Plzni, vidí jako potřebné podporovat technologický pokrok v obcích, jako jsou například dnes čím dál více oblíbené samoobslužné obchody. Velkou výzvou je podle něj otázka soukromých investic a partnerství s veřejným sektorem. Ač se jedná o možnosti s vysokým potenciálem, jejich využití je stále minimální.

Obce potřebují odvážné lídry

Další z řečníků, Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR, zmínila potřebu odvážného lídra a upozornila na přirozený vývoj, kdy se lidé stěhují do vesnic, ale očekávají luxus měst. Dnes například v podobě čím dál populárnějších samoobslužných konceptů. „Jako klíčový bych pro rozvoj lokální ekonomiky viděla důraz na kvalitu lidského faktoru ve vedení měst a obcí, důraz na státní správu, která by měla podpořit rozvoj měst i obcí, tak jako lokálního podnikání, protože spolupráce soukromého a veřejného sektoru je klíčová pro regionální rozvoj,“ shrnula závěrem.

Důležitost kvalitních a pokrokových lídrů podtrhuje také senátor a zastupitel Mikulova Rostislav Koštial (ODS). Jeho region se dnes těší turistickému zájmu, nebylo tomu tak ale vždy. „Jako starostové to máme v ruce,“ prohlásil hned v úvodu. Podle něj je stěžejní, aby se radnice nebála, a to ani opozice, ani spolupráce s lokálními podnikateli, kteří mohou region podpořit. Každá obec potřebuje komunikativního starostu, který se zvládne domluvit se všemi stranami.

Technologický a digitální pokrok je nevyhnutelný

Digitalizace je pro Česko stále velké téma. Zpráva Evropské komise o implementaci programu Digitální dekáda, která popisuje dosavadní pokrok v dosahování digitální transformace v Evropě, hovoří o Česku jako o zemi s velkým nevyužitým digitálním potenciálem. Česko by mělo podle komise více podpořit digitalizaci podniků, najímat IT specialisty a rozvíjet vysokokapacitní sítě, především ve venkovských oblastech. Takové cíle vyzdvihuje i Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Upozorňuje na to, že venkov se nerovná jen zemědělství. Šanci vidí v digitalizaci jakéhokoliv byznysu. „Důležité je zlepšování podnikatelského prostředí, zjednodušování a zpřehledňování regulace, digitalizace správních řízení, snižování administrativní zátěže firem,“ uvedl několik příkladů.

Konkrétně z Aše

Ukázku efektivního spojení moderní technologie a podpory města představil Vítězslav Kokoř, starosta města Aš. Padesát procent obyvatel zde odchází do Německa za prací. Ve městě ubývá provozoven i pracovníků. „Ekonomická aktivita a rozvoj místního hospodářství je nejvyšší prioritou města. Abychom stimulovali spotřebu a podpořili aspoň zbývající místní podnikatele ve službách, rádi jsme přijali nabídku využít projekt Corrency. Tento inovativní nástroj umožňuje přímou podporu místních podnikatelů prostřednictvím plateb občanů,“ přiblížil starosta města Aš.

Město Aš vyčlenilo dva miliony korun pro dva tisíce občanů, kteří se do programu zaregistrovali. Každý z nich obdržel correnty v hodnotě tisíc korun, které mohl utratit u třiceti registrovaných lokálních podnikatelů, polovinu částky v correntech a zbylou polovinu penězi. Cílem bylo zvýšit oběh financí v lokálním prostředí, podpořit podnikatele, ale i obyvatele. Fiskální injekce způsobila multiplikační efekt v celkové výši přes 4 miliony korun. Zájem ze strany obyvatelů byl vyšší, než se očekávalo.

„Pokud máme efektivně a cíleně podporovat potřebné, tak lidi – obyvatele – musíme zapojit,“ vidí jako cestu k podpoře venkova Petr Stuchlík, generální ředitel společnosti CorCo Systems a. s., která provozuje projekt Corrency. „Přeci jen pokud máme na něco 50 % slevu, rozhodujeme se racionálně. Ať už vybíráme kroužky pro děti, nebo kam půjdeme nakoupit,“ dodává Petr Stuchlík. Podtrhl zároveň i potřebu dat, na jejichž základě lze efektivně a strategicky plánovat.

Renata Faltejsková

Corrency
Corrency Jde inovativní transakční systém pro efektivní a transparentní využití veřejných financí. Municipalitám poskytuje cílené řešení na podporu lokální ekonomiky a šetří v průměru 72 % nákladů za administrativu spojenou s distribucí finanční podpory. Pilotní projekt úspěšně proběhl v roce 2021 v Kyjově. Následovaly další dva projekty v městských částech Prahy v roce 2022. Za uplynulý rok 2023 se projekt Corrency skokově rozrostlo o dalších 11 projektů po celé republice, od Aše až po Ostravu. Zájem v roce 2024 stále roste. Více na webu www.corrency.cz.