Veřejnost může připomínkovat akční plány protihlukových opatření Libereckého kraje

15. 3. 2024 Liberecký kraj Životní prostředí

Od 14. března do 14. dubna 2024 má veřejnost možnost se vyjádřit a připomínkovat návrhy akčních plánů v rámci 4. kola strategického hlukového mapování.

Liberecký kraj

Liberecký kraj nechal opět po pěti letech zpracovat návrh akčních plánů protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Jedná se o Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec a Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní Liberecký kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území Libereckého kraje.

Stejné dokumenty v současné době pořizují i ostatní kraje v České republice. „Akční plány vypracované na základě jednotné metodiky umožní ucelený reporting a sumarizaci dat v rámci České republiky a nám na krajské úrovni zase umožní vytipovat místa, kterým je v oblasti protihlukových opatření nutno věnovat zvýšenou pozornost,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Koncept akčních plánů je k nahlédnutí na webových stránkách www.kraj-lbc.cz/hluk a připomínky k nim je možné zasílat do 14. dubna 2024 na e-mail monika.novotna02@kraj-lbc.cz.

Filip Trdla