Cestovní ruch v zaostávajících regionech podpoříme více než 855 miliony korun

15. 3. 2024 MMR ČR Regiony

Odpočívadla, naučné a vodácké stezky, turistické trasy včetně značení, turistická informační centra nebo cestovatelské aplikace. To a mnohem víc vznikne díky výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které se zaměřují na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v hospodářsky a sociálně ohrožených územích.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj na to vyčlenilo více než 855 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí začne 9. dubna.

„Čtvrtina obyvatel země žije v obcích, kterým se v různých ohledech nedaří držet krok se zbytkem země. Potýkají se s problémy jako třeba nedostatečná veřejná infrastruktura, špatná dostupnost sociálních služeb, zdravotní péče nebo nevyhovující bydlení. Stát je tu od toho, aby jim podal pomocnou ruku. Na MMR podnikáme celou řadu kroků, které mají za cíl snižovat rozdíly mezi oblastmi. Příkladem jsou i právě vyhlášené výzvy IROP, které podpoří cestovní ruch v hospodářsky a sociálně ohrožených území,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finanční prostředky umožní vybudovat naučné stezky s přírodovědnými nebo vlastivědnými informacemi o dané lokalitě, odpočívadla pro turisty, sociální zařízení u atraktivit cestovního ruchu, turistická informační centra, turistické trasy včetně značení, veřejnou infrastrukturu pro vodáckou a vodní turistiku. Podpoří i projekty na zavádění různých aplikací informujících o vytíženosti místních atraktivit a parkování nebo o dopravním spojení hromadnou dopravou.

Žádat o podporu mohou pouze projekty, které se budou realizovat na území hospodářsky a sociálně ohrožených území. Sem spadá například i Národní park České Švýcarsko. Výzva se týká i projektů ze zvláště chráněných územích.

Detailní informace o 81. a 82. výzvě IROP a jednotlivých kategoriích regionů je možné najít na webových stránkách IROP. Seminář pro žadatele a příjemce proběhne online 21. března 2024.