Hejtmani schválili návrh nového modelu financování krajů

15. 3. 2024 AKČR Ekonomika

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání dne 14. března 2024 v Praze schválila většinou 11 hlasů ze 14 přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na RUD krajů.

Asociace krajů ČR

Schválená varianta nově nastavuje kritéria, která popisují charakteristicky jednotlivých regionů a zahrnují:

  • 40 % – počet obyvatel kraje
  • 20 % – délka silnic II. a III. tř. na území kraje
  • 13 % – rozloha kraje
  • 6 % – počet výjezdových základen ZZS
  • 2 % – počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem
  • 8 % – struktura kraje (podíl počtu obcí k ploše rozlohy kraje)
  • 4 % – počet žáků středních škol zřizovaných krajem  
  • 7 %  – vyrovnávací příspěvek

Současně se Rada AKČR shodla na dalších podmínkách svázaných s novým nastavením podmínek dělení daňových výnosů. Podmínky představují zahrnutí příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 mld. Kč na opravy krajských komunikací do RUD krajů v prvním roce schválené změny (2025) a zahrnutí navýšení objemu RUD krajů o 6 mld. Kč v prvních třech letech od platnosti schválené změny (2025 až 2027) k vyrovnání propadů některým krajům při srovnání se stávajícím stavem Tato navýšení budou vyjádřena procentuálně v podobě výsledného procentuálního podílu RUD krajů na celostátním hrubém výnosu daní podle predikce daňových výběrů pro roky 2025 až 2027 v době schvalování zákona.

Dále Rada AKČR svým usnesením upozorňuje, že schválená varianta v žádném případě neobsahuje podmínky ani jakékoli předpoklady toho, že by kraje měly převzít financování nepedagogických pracovníků v krajských školských zařízeních.

Současně Rada AKČR deklaruje, že je na tuto debatu s vládou připravena, ale vzhledem k tomu, že problematika zasahuje nejen kraje, ale i obce a je teprve na svém počátku, Rada AKČR preferuje, aby nebyla projednávána a řešena v rámci této nové varianty zákona o rozpočtovém určení daní.