Praha nesouhlasí s návrhem nového modelu financování krajů, který ji zásadně znevýhodňuje

18. 3. 2024 Praha Ekonomika

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání, které se uskutečnilo v Praze ve čtvrtek 14. března, schválila většinou jedenácti hlasů ze čtrnácti přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města na rozpočtovém určení daní (RUD) krajů. Praha a další dva kraje se však postavily proti tomuto návrhu, neboť je pro ně a jejich obyvatele velmi nevýhodný.

Praha

V případě, že by skutečně vešel v platnost, výrazně by ztížil financování řady oblastí v metropoli, například školství. Záměr nyní posoudí vláda ČR.

„Pro Prahu je navržený nový model financování krajů nevýhodný a nesouhlasíme s ním. Hlavní město tím bude podstatným způsobem tratit a ztíží mu to financování řady oblastí, které jsou důležité jak pro obyvatele Prahy, tak pro všechny, kteří sem dojíždějí. To se týká například školství,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Návrh rozpočtového určení daní je pro Prahu v této podobě nepřijatelný. Navržená kritéria diskriminují hlavní město a značně ztíží financování jeho krajských kompetencí v oblastech dopravy, školství, sociálních a zdravotních služeb. Situace je o to těžší, jelikož Praha dlouhodobě obsluhuje mnohem více lidí, než jsou pouze její obyvatelé. Poskytuje tak kvalitní a nákladné služby pro obyvatele celé republiky,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.

„Praha jako hlavní město nemůže jen tak přerušit dlouhodobě naplánované investice a stejně tak nemůže přistoupit ani na to, aby byla finanční otloukánek ostatních krajů České republiky. Praha má své investice rozplánované v čase a aktuálně staví největší infrastrukturní investici v celém Česku, kterou je metro D za 100 miliard korun. Další již schválenou investicí je například obnova vozového parku a automatizace metra za 35 miliard korun. Nové tramvaje za dalších 16 miliard korun má Praha už vysoutěženy,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Hejtmani se na návrhu nového modelu financování krajů shodli většinovým poměrem jedenáct ku třem, proti byly kromě hlavního města také Ústecký a Moravskoslezský kraj. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba nyní pošle schválené usnesení ministru financí ČR Zbyňku Stanjurovi k zahájení jeho projednávání na úrovni vlády ČR.

Většinou hejtmanů schválená varianta, se kterou však hlavní město nesouhlasí, nově nastavuje kritéria v procentním rozdělení, podle kterých se stanoví podíly jednotlivých krajů a hlavního města na rozpočtovém určení daní krajů. Ta zahrnují: počet obyvatel kraje (40 %), délku silnic II. a III. tř. na území kraje (20 %), rozlohu kraje (13 %), počet výjezdových základen ZZS (6 %), počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem (2 %), strukturu kraje, tedy podíl počtu obcí k ploše rozlohy kraje (8 %), počet žáků středních škol zřizovaných krajem (4 %) a vyrovnávací příspěvek (7 %).

Zároveň Rada Asociace krajů České republiky odsouhlasila i další navazující podmínky, které by představovaly zahrnutí příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 miliard Kč na opravy krajských komunikací do RUD krajů v prvním roce případně schválené změny (2025) a zahrnutí navýšení objemu RUD krajů o 6 miliard Kč v prvních třech letech (2025 až 2027), pokud by změna byla skutečně schválena, a to k vyrovnání propadů některým krajům při srovnání se stávajícím stavem.

Rada je vrcholným orgánem Asociace krajů České republiky. Zástupcem každého kraje je v ní hejtman, respektive primátor hl. m. Prahy.