Je spuštěn příjem přihlášek do soutěže Vesnice roku

21. 3. 2024 Karlovarský kraj Regiony

Vesnice roku je tradiční soutěž obcí, kterou vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Mezi další vyhlašovatele se řadí Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národní síť Místních akčních skupin ČR.

Karlovarský kraj

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Následně byl název změněn na Vesnice roku. Letos se tak koná již 28. ročník. jejím cílem je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a zároveň upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Příjem žádostí je možný do 26. dubna 2024 a hlásit se mohou všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7500 obyvatel a vypracovaly strategický dokument zabývající se rozvojem obce.

28. ročník se ponese v duchu několika změn a inovací. Jednou z nich je udělení nového ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení v obci. Odměna za vítězství v této kategorii je dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 300 tisíc korun. Další podstatnou novinkou a ulehčením je elektronizace celého přihlašovacího procesu.

Karlovarský kraj pro oceněné obce také připravil hodnotné ceny ve formě finančních a věcných darů. Vítěz krajského kola a držitel Zlatého stuhy získá dar ve výši 300 tisíc a dalších 300 tisíc korun jako účelový dar na organizaci slavnostního vyhlášení a reprezentaci kraje v celostátním kole. Vyhlášení celostátního kola se letos uskuteční 21. září v Uherském Hradišti.

Bližší informace a přihlašovací formulář zájemci naleznou na webových stránkách soutěže.

Jitka Čmoková