Ministerstvo financí nepřekvapilo, k návrhu SMS ČR, jak podpořit rozvoj regionů, se postavilo negativně

26. 3. 2024 SMS ČR Ekonomika

Ministerstvo financí vyjádřilo negativní postoj k návrhu SMS ČR, aby ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 navýšilo finance vyčleněné na podporu regionálního rozvoje, a to z prostředků přesahujících zákonný minimální limit vládní rozpočtové rezervy.

Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR se na MF ČR obrátilo na základě usnesení svého předsednictva v únoru. Vzhledem k tomu, že státní rozpočet hospodařil v roce 2023 s nižším než plánovaným schodkem a deficit se podařilo meziročně výrazně snížit, navrhovalo SMS ČR navýšit program Podpora rozvoje regionů o částku 1,5 miliardy Kč, a to z prostředků vládní rozpočtové rezervy.

„Program Podpora rozvoje regionů je velmi poptávaným zejména v menších sídlech, zahrnuje zcela nutnou výstavbu a rekonstrukci místních komunikací či veřejných budov a další infrastruktury obcí včetně projektových dokumentací apod. Program se zaměřuje na oblasti nezahrnuté v podpoře z evropských zdrojů, proto je po programu dlouhodobě vysoká poptávka. Každoročně je obrovský převis objemu žádostí nad množstvím alokovaných prostředků. Obce mají za tímto účelem již připravené projekty, na jejichž realizaci čekají,“ uvádí Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR, proč by bylo zvýšení podpory vítaným krokem, který by vzhledem k investicím ze strany obcí rozpohyboval i lokální ekonomiku v regionech.

Postoj MF ČR je nicméně zamítavý. Ministr Zbyněk Stanjura v odpovědi SMS ČR to zdůvodňuje odkazem na mimořádné výdaje státního rozpočtu spojené s pandemií covid-19 a konfliktem na Ukrajině. Zmiňuje rovněž, že obce hospodaří dlouhodobě přebytkově, disponují akumulovanými prostředky 400 miliard korun a „bohužel nenaplňují investiční potenciál“.

Argument o dlouhodobém přebytkovém hospodaření obcí zaznívá v podobných případech opakovaně. SMS ČR upozorňuje, že vzhledem k tomu, že statistika zahrnuje velká města včetně Prahy, tento „paušální“ údaj o 400 miliardách rozhodně nevypovídá o situaci zejména v malých obcích. Jsou to pak hlavně ony, kdo pouze vlastními prostředky řadu potřebných projektů realizovat zkrátka nemohou.

SMS ČR zůstane ve věci nadále aktivní a bude usilovat o to, aby se podařilo do budoucna podporu pro rozvoj regionů akcelerovat.

Přílohy