Že je rozhodnuto? SMS ČR se ohledně povinného zálohování obrací na ministra Hladíka

2. 4. 2024 SMS ČR Životní prostředí

Sdružení místních samospráv ČR se dopisem obrátilo na ministra životního prostředí Petra Hladíka ohledně informací o povinném zálohování PET lahví a nápojových plechovek, které zazněly v reportáži ČT v pořadu Události v regionech Ostrava dne 12. 3. 2024.

Sdružení místních samospráv ČR

Reportáž, která se týkala důvodných obav obcí z nového systému zálohování, zmiňuje, že: „Ministerstvo reagovalo sdělením, že o povinném zálohování je již rozhodnuto.“ SMS ČR přitom není známo, že by doposud proběhlo vypořádání 700 většinově zcela zásadních připomínek, které k návrhu na zavedení systému povinného zálohování nápojových obalů připomínková místa podala.

K rozhodnutí o této věci navíc není kompetentní ministerstvo, ale pouze Parlament ČR, který již povinné zálohování v roce 2020 jednoznačně odmítl s tím, že pokud výrobci chtějí zálohovat, mohou to dělat v dobrovolném systému.

„Prohlášení ministerstva, že je v této věci rozhodnuto, je pro 2430 členských obcí našeho sdružení velmi překvapivé. Dlouhodobě upozorňujeme na řadu nedostatků, které systém povinného zálohování navrhovaný Ministerstvem životního prostředí ČR má. Jsme přesvědčeni, že v konečném důsledku půjde o poškození zavedeného a fungujícího systému třídění odpadů i nepříjemnou komplikaci pro běžné občany, kteří patří ve třídění odpadů v evropském srovnání k samotné špičce. Nejcennější na stávajícím systému je důvěra lidí v něj a ochota lidí třídit odpady dobrovolně. Podobné obavy mají nejen obce, ale řada dalších organizací, čemuž odpovídá také množství předložených připomínek,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

SMS ČR proto požádalo ministra Hladíka v dopise o vysvětlení, v jakém stavu je vypořádávání jednotlivých připomínek, které nejen SMS ČR uplatnilo v lednu letošního roku.

Obce v minulosti investovaly miliardy do zavedení a zlepšování systému odpadového hospodářství, díky kterému je třídění odpadů v České republice pomocí „barevných kontejnerů“ na vysoké úrovni a občané vytřídí cca 8 z 10 PET lahví uvedených na trh, jak uváděly i samotné prezentace MŽP v předchozích letech. Díky stávajícímu systému je Česká republika na špici mezi státy EU v separaci obalových odpadů. I přes to je však nutné systém dále rozvíjet, a to v celé šíři spektra komunálních odpadů, a ne se zaměřit jen na dvě obalové komodity. Obce a města mají ze zákona vysoké cíle třídění pro všechny komunální odpady a Česká republika má vysoké cíle recyklace rovněž pro všechny komunální odpady.

„Česká republika potřebuje v oblasti odpadového hospodářství řešit jiné palčivé otázky, jako je například zajištění dostatečných kapacit pro zpracování vytříděných odpadů. Místo povinného zálohování podporujeme posílení stávajícího a dobře fungujícího systému třídění a svozu všech separovatelných odpadů a systémovou podporu recyklace všech komunálních odpadů,“ dodává Eliška Olšáková.

Až existenční komplikaci by mohl systém povinného zálohování znamenat také pro menší vesnické prodejny. Ty by čelily dalšímu úbytku zákazníků, kteří by kvůli vracení zálohovaných obalů museli volit cestu do velkých prodejen ve městech.