Už přes 700 obcí plní své povinnosti ohledně digitálních technických map díky řešení DTMka od SMS ČR

8. 4. 2024 SMS ČR Veřejná správa online

Nejpozději 1. července musí kraje spustit své digitální technické mapy. Data v digitální podobě o své technické a dopravní infrastruktuře musí do těchto map, které přispějí mimo jiné ke zrychlení stavebního řízení, dodat také obce.

Sdružení místních samospráv ČR

Pro řadu zejména menších obcí je to ale velmi složitý úkol. Už více jak 700 obcí proto využívá ke splnění této ze zákona vyplývající povinnosti řešení DTMka, které vyvinulo Sdružení místních samospráv ČR, aby obcím v této oblasti ulevilo.

„Z našeho dřívějšího průzkumu vyplynulo, že pomoc v oblasti digitálních technických map uvítá 9 z 10 obcí. Společně se specializovanými partnery a na základě potřeb a zkušeností starostů jsme vytvořili ucelené řešení DTMka, které obcím zásadně ulehčuje splnění jejich povinností s předáním informací do digitálních technických map. DTMka zástupce obcí celým procesem jednoduše provede a usnadní jim i následnou editaci údajů,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Vytvořením nástroje, který obcím splnění povinností souvisejících s digitálními technickými mapami, bylo SMS ČR pověřeno na základě memoranda o spolupráci mezi MPO ČR, MMR ČR a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Možnost registrovat se a začít využívat řešení DTMka mohou obce například na webu DTMka.

Nejprve se musely obce registrovat do Informačního systému Digitální mapy veřejné správy. Následně je třeba poskytnout krajům data o dopravní a technické infrastruktuře v digitální podobě, s vysokou mírou přesnosti a v jednotném výměnném formátu (JVF DTM). Týká se to například místních komunikací a inženýrských sítí, které má obec ve vlastnictví. To znamená teplovody, vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, chodníky, místní komunikace či místní rozhlas. Pokud obec nemá vhodná data, musí je sama zajistit. Následně je nutné průběžně aktualizovat data v krajské DTM, pokud dojde v rámci infrastruktury ke změnám.

V praxi se ukazuje, že je pro řadu obcí velmi obtížné zejména posoudit kvalitu stávajících dat, často získávaných ještě z papírových podkladů, případně zajištění zcela nových dat, když obec potřebnými údaji nedisponuje. Jedním z účinných způsobů je například mobilní mapování pomocí speciální techniky, která danou infrastrukturu zaměří s vysokou přesností přímo v obci. I s tímto úkolem dokáže SMS ČR obcím pomoci.

„Ukázalo se, že nám některé věci chyběly. Bylo potřeba domapovat místní komunikace, veřejný rozhlas a veřejné osvětlení. Vše se ale podařilo vyřešit za jeden den, kdy k nám do obce přijel vůz s mapovacím zařízením, díky kterému se podařilo vše potřebné zaměřit,“ popisuje konkrétní zkušenost Vratislav Ryk, starosta obce Borek ve Středočeském kraji.

„Kolegové z našeho Kompetenčního centra posoudí kvalitu dat, která má obec k dispozici, a případně navrhnou optimální postup pro jejich zajištění. Zástupce obcí si tak udělají jasnou představu, co zvládnou udělat vlastními silami a s čím si nechají pomoct. Obcím dokážeme zajistit v podstatě celý tento proces. Jsme přesvědčeni, že digitální data pomohou obci nejen ke splnění povinnosti s DTM, ale i v rámci jejího dalšího rozvoje, například na územní plánování. Stavebníci a projektanti budou mít díky digitálním údajům významně usnadněnou přípravu jednotlivých projektů,“ dodává Eliška Olšáková.

V souvislosti s DTM pořádá SMS ČR řadu dalších aktivit, jako jsou například webináře (záznam posledního webináře pro starosty).