Díky hospodářskému přebytku z loňského roku může Liberecký kraj rozdělit resortům další desítky milionů korun

9. 4. 2024 Liberecký kraj Regiony

Celkem 309 milionů korun z loňského roku může kraj přerozdělit mezi jednotlivé resorty. Jedná se o zapojení dosaženého kladného salda do rozpočtu letošního roku. O rozdělení tzv. hospodářského výsledku rozhodli na svém dnešním mimořádném jednání krajští radní. Bude ho schvalovat také krajské zastupitelstvo.

Liberecký kraj

„Peníze z hospodářského výsledku můžeme využít zejména pro zajištění veřejných služeb, za které je Liberecký kraj zodpovědný, dále na opravy a investice do majetku kraje, krajských silnic a institucí. Podpoříme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti kultury a školství,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Požadavky resortů činily 344 802 000 korun. Byly tedy, jak to tak bývá každý rok, o něco vyšší. Fakticky rozdělujeme 309 000 000 korun,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Do resortu dopravy míří celkem 84 705 000 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby a do oprav mostů a propustků. Peníze jsou určeny také například na cyklostezku Greenway Jizera.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti obdrží 78 650 000 korun. Tyto prostředky využije například na opravy školských objektů, zateplování objektů nebo navýšení dotačního programu na podporu činnosti dětí a mládeže či sportovní infrastrukturu.

Resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky může disponovat 50 593 000 korunami, které využije na studii využití Skloexportu či přípravu projektů na obnovitelné zdroje energie.

Resort zdravotnictví získá 40 000 000 korun na příplatek mimo základní kapitál pro NsP Česká Lípa, a. s., a to například na opravu páteřních rozvodů, modernizaci wi-fi sítě, opravu střešního pláště budovy C nebo výměnu protipožárních dveří.

Celkem 33 690 000 korun dostane z vyšších daňových příjmů oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to zejména na podporu projektů v liberecké zoologické zahradě, obnovu památek v regionu či pokračování projektu na obnovu Ještědu.

Resort životního prostředí a zemědělství bude mít z vyšších daňových příjmů 11 000 000 korun. Z nich může podpořit výstavbu vodojemů a kanalizací či odstranění starých ekologických zátěží.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova obdrží 4 000 000 korun. Použije je na podporu regionálních výrobků či projekt Chytrý region.

Resort hejtmana dostane 3 782 000 korun, které využije na projekt Nisa – řeka, která nás spojuje nebo podporu dobrovolných hasičů.

Pro resort sociálních věcí je vyčleněno celkem 2 580 000 korun, které využije na podporu náhradní rodičovské a pěstounské péče, sportovních her seniorů či sociální politiku.

Přehled zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do jednotlivých resortů:

  1. resort dopravy ve výši 84 705 000 korun
  2. resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 78 650 000 korun
  3. resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši 50 593 000 korun
  4. resort zdravotnictví ve výši 40 000 000 korun
  5. resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 33 690 000 korun
  6. resort životního prostředí a zemědělství ve výši 11 000 000 korun
  7. resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova ve výši 4 000 000 korun
  8. resort hejtmana ve výši 3 782 000 korun
  9. resort sociálních věcí 2 580 000 korun
Rekapitulace z pohledu struktury a účelu zapojovaných finančních prostředků
Členění dle investičního a neinvestičního charakteru v tis. Kč v % vyjádření
Investice (výdaje investičního charakteru) 264 387,00 85,56 %
Neinvestice (výdaje neinvestičního charakteru) 21 420,00 6,93 %
Rezervy (bez označení charakteru) 23 193,00 7,51 %
Celkem 309 000,00 100,00 %

Filip Trdla