Digitalizace stavebního řízení

9. 4. 2024 MF ČR Veřejná správa online

Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Centrální veřejné zakázky se účastnilo 461 obcí a měst. Zúčastněným subjektům byl dne 28. 3. 2024 rozeslán pokyn k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem č. j. MF-7600/2024/6601-15. V současné době připravujeme vyhlášení druhé veřejné zakázky pro zbývající zadavatele. Dále uvádíme nejčastěji pokládané dotazy a související odpovědi.