Na podporu obcí v Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jde rekordní suma peněz

16. 4. 2024 Plzeňský kraj Dotace

V letošním roce podpoří Plzeňský kraj díky dotačnímu titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2024 obce na svém území rekordní částkou 120 mil. Kč. Navýšení oproti roku 2022 je o více než 20 mil. Kč. Podáno bylo celkem 369 žádostí za zhruba 150 mil. Kč.

Plzeňský kraj

Program PSOV PK 2024 byl vyhlášen 2. ledna 2024 a během února byly přijímány žádosti do obou dotačních titulů, které PSOV PK 2024 zahrnuje. Jsou to Projekty obcí a Územní plány.

Územní plány

„Ve srovnání s rokem 2023 rapidně narostl počet žádostí o dotaci na územní plán resp. jeho změnu. V loňském roce to bylo pouze 5 žádostí, v roce letošním už 22 a většina z nich na změnu územního plánu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Petr Vanka s tím, že na tento titul je vyčleněna částka z rozpočtu celkem 3 mil. Kč.

O dotaci mohly požádat obce do 2000 obyvatel. O změnu územního plánu lze žádat teprve od loňského roku, dosavadní žádosti byly určeny pouze na nové územní plány. Rozdělení dotací na titul Územní plány bude Rada PK schvalovat v květnu.

Projekty obcí

Podáno bylo v tomto dotačním titulu celkem 344 žádostí s požadavkem 147,3 mil. Kč. „Nejvíce žádostí podaly obce na opravy obecních budov – 44 %, a to na obecní úřady, hasičské zbrojnice nebo multifunkční budovy. U okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih je podíl žádostí na obecní budovy více než polovina. Dále na opravy místních komunikací, o ty šlo v 19 % žádostí, v okrese Klatovy to byla čtvrtina žádostí,“ uvedl Petr Vanka. Obce z tohoto dotačního titulu mohou žádat dotaci na pořízení, rekonstrukci nebo opravu svého hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury.

„Jde například o opravy obecních budov a místních komunikací, požárních nádrží, pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu dětského hřiště či sportoviště, opravu hřbitovní zdi a kapličky. Možností využití dotace je široká škála,“ vypočítává Petr Vanka. Celkem je v rozpočtu Plzeňského kraje na tento dotační titul vyčleněna částka 117 mil. Kč. Rozdělení dotací schválila krajská rada. Mezi obcemi, které o dotaci požádaly je např. obec Břasy – Oprava kaple Panny Marie vč. přilehlého prostranství Darová (700 tis. Kč), Rokycany – Oprava plynové kotelny v objektu MŠ Rokycany (700 tis. Kč), obec Halže – Vybudování soc. zařízení pro návštěvníky Vesnického muzea v Halži (500 tis. Kč), obec Kokašice – Revitalizace kontejnerových stání na odpady (500 tis. Kč), obec Stráž – Výstavba chodníku k autobusové zastávce Bonětice (500 tis. Kč).

Výhodou pro žadatele – obce je vždy v tomto dotačním titulu účast v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje (ocenění stuhou, Cena hejtmana PK, cena RPK) a O nejlepší kroniku PK (1.–3. místo). Oceněné obce patří mezi ty, které mohou žádat o dotaci 700 tis. Kč. V letošním roce oceněné obce obdrží celkem 11,6 mil. Kč.

O dotaci mohly požádat obce do 2000 obyvatel. Mohly žádat i větší obce pokud žádají o dotaci pro svou městskou část do 500 obyvatel.

Nárůst finančních prostředků PSOV PK

V roce 2022 byla alokovaná částka do programu PSOV PK 2022 celkem 94 mil. Kč, čerpáno bylo téměř 93 mil. Kč. V roce 2023 byla alokovaná částka již 100 mil. Kč, skutečně čerpáno na projekty obcí bylo 103 mil. Kč a na územní plány 676 tis. Kč. Pro 2024 již je alokováno 120 mil. Kč. „Pro letošní rok jsme se rozhodli podpořit obce vyšší částkou než doposud. Jsme si vědomi toho, že je pro ně dotace často zásadní pomocí, jak opravit místní komunikace, kapličku, hasičskou zbrojnici nebo veřejné osvětlení. Svědčí o tom rekordní počet žádostí jak v titulu Územní plány tak vysoký počet žádostí na Projekty obcí,“ konstatoval náměstek hejtmana Petr Vanka.

Eva Mertlová