Praha rozdělí téměř 24 milionů na projekty městských částí, 23 projektů bude směřovat na boj se změnou klimatu

19. 4. 2024 Praha Dotace

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo poskytnutí 23 dotací městským částem na projekty týkající se boje se změnou klimatu, a to v celkové výši 23,87 milionu korun. Radnice jednotlivé záměry uskuteční jako součást Klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje projekty na výsadbu stromů a keřů, revitalizace ploch, cest, mobiliáře a zeleně a také projekty na zadržování vody a hospodaření s dešťovou vodou.

Praha

„Městské části jsou důležitým partnerem pro naplňování cílů Klimatického plánu, a proto mohou s podporou hlavního města počítat. Dnes uvolněné finance pomohou projektům, kterým k dotažení chybí už jen málo. Hodně z nich se zaměřuje na revitalizaci veřejných ploch a výsadbu nových stromů a zeleně, což si občané přejí a věřím, že i ocení,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Hlavní město schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 v květnu roku 2021. Předpokladem pro plnění jeho cílů je spolupráce a zapojení dalších subjektů, včetně pražských městských částí.

Na základě výzvy adresované všem městským částem byly shromážděny projekty a opatření, které podporují plnění cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy. Hlavní město nyní sestavilo přehled v letošním roce připravovaných projektů městských částí, ze kterého byly vybrány k podpoře ty nejvhodnější a ve vysokém stádiu připravenosti. Stalo se tak odborným posouzením podle významu projektu, přínosu pro hlavní město a s ohledem na Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 a na Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro roky 2020–2024.

Pražští zastupitelé konkrétně schválili podporu pro 23 projektů městských částí, celková výše dotační podpory pro letošní rok činí 23,87 milionu korun. Praha 6 například získá 1,5 milionu korun na dočasné řešení ploch na dejvickém Vítězném náměstí, finance ve výši 3 miliony korun pak poputují na revitalizaci vnitrobloku v Letňanech. Podpořen byl také záměr Prahy 3 v hodnotě 1,3 milionu korun na výsadbu stromů v ulici Za Žižkovskou Vozovnou a dále i dvoumilionový projekt revitalizace parku v ulici Věštínská v pražském Radotíně.

V neposlední řadě se dočkaly podpory i některé méně nákladné projekty, například Čakovice získají 950 tisíc korun na revitalizaci části břehu Mratínského potoka a přilehlého prostranství, Kolovraty získají 250 tisíc korun na zakládání travinobylinných porostů, 550 tisíc korun obdrží Kunratice na revitalizaci dřevin na místním hřbitově a 500 tisíc korun využije také městská část Praha 12 na krajinářskou úpravu pietního místa u ulice Branišovské.