Starostové Karlovarského kraje se na urbanistickém semináři dozvěděli o tématu využívání starých objektů

25. 4. 2024 Karlovarský kraj Bydlení a stavby

Stejně jako v předchozích dvou letech zorganizoval odbor regionálního rozvoje krajského úřadu osvětový seminář pro starosty měst a obcí Karlovarského kraje na vybrané urbanistické téma. Tentokrát se akce s podtitulem Jak vybrat architekta?“ zaměřila na možnosti transformovat a znovu využívat budovy pro novou funkci se zaměřením na jejich architektonickou kvalitu a s cílem vytvořit podmínky pro zlepšení funkčnosti, estetiky a provázanosti prostoru, budov a jiných záměrů měst a obcí ve spolupráci s architekty.

Karlovarský kraj

Seminář se uskutečnil v nové budově Městské knihovny Chodov. Setkání starostů a odborníků na urbanismus a architekturu zahájil úvodním slovem hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Poté již následoval blok prezentací konkrétních příkladů proměny vybraných budov, v němž byli zastoupeni jak přednášející z Karlovarského kraje, tak i ze středočeského a plzeňského regionu.

Příklady dobré praxe zahájili „domácí“, tedy zástupci města Chodov v čele se starostou Patrikem Pizingerem, ředitelkou městské knihovny Hanou Nemčičovou a architektem Tomášem Kopeckým. Ti se podělili o příběh budovy bývalé školky a následně „knedlíkárny“, která jako již opuštěný objekt vyhořela a v tomto stavu ji do majetku získalo město. Nevzhledný brownfield proměnilo v novou moderní knihovnu, které se za svou krátkou existenci dostalo uznání z řad odborné i laické veřejnosti.

Přístup obce Líbeznice ve Středočeském kraji k systémové spolupráci s architekty na stavebních záměrech obce prezentoval starosta Jan Havlíček s obecní architektkou Zuzanou Freiheit. Za více než deset let se podařilo zrekonstruovat náměstí, obecní úřad i dům služeb, postupně se rozvíjí areál základní školy (největší v České republice), vznikla nová hasičská zbrojnice či sportovní a kulturní centrum Na Chrupavce.

Jakým způsobem přistupují k nevyhovujícím budovám, představila starostka města Planá v Plzeňském kraji Martina Němečková. Na základě architektonických soutěží se povedlo kvalitně rekonstruovat smuteční síň i kino na náměstí, a to i v souladu s požadavky památkové péče. Kromě budov se v Plané zaměřují i na veřejný prostor a v současné době připravují revitalizaci jedné z hlavní ulic, která bude obnášet urbanisticky i krajinářsky funkční řešení. Jiný pohled na znovu využívání starých objektů nabídl Jiří Hanek, zástupce kreativního centra Dizajnpark, spoluiniciátora „Výměníku“. Jedná se o příběh občanského úsilí o konverzi teplárenského technického objektu, ze kterého se postupně, svépomocí, stává v městské části Tuhnice kreativní, designový a komunitní prostor nejen pro obyvatele Karlových Varů. Krajského města se týkala i poslední přednáška, o níž se postaral ředitel Kanceláře architektury města (KAM KV) pan architekt Karel Adamec. KAM se již od roku 2018 podílí na řadě projektů, jejichž cílem je vylepšení architektonického obrazu města, zlepšení kvality veřejných prostorů či komunikace s veřejností. Představeny byly některé konkrétní projekty v oblasti veřejných staveb (Chebský most, Zámecká věž) a veřejných prostranství (lázeňské centrum, sídliště).

Posledním blokem byla panelové diskuze moderovaná Pavlínou Kyselovou, během které měli přítomní účastníci také možnost ptát se panelistů na to, co je zajímalo a co v příspěvcích nezaznělo. Po skončení semináře proběhla za účasti ředitelky a autora architektonického návrhu zajímavá exkurze po objektu Městské knihovny Chodov. Semináře na vybraná témata související s architekturou a urbanismem budou pro obce a města našeho kraje připravovány i nadále.

Jitka Čmoková