Velmi silné partnerství, starostové a kraj hledali v Pardubicích řešení společných problémů

29. 4. 2024 Pardubický kraj Regiony

V jednotě je síla. Dobře to ví členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které hájí zájmy 228 měst a obcí v našem regionu. V Pardubicích se ve čtvrtek 25. dubna uskutečnilo krajské shromáždění, kterého se kromě starostů a starostek aktivně zúčastnili i zástupci Pardubického kraje. Na programu jednání byla například témata z oblasti školství, ekologie, dopravy, energetiky a jejich dopadů na každodenní život v obcích.

Pardubický kraj

Krajskou samosprávu na akci reprezentovali hejtman Martin Netolický a radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Mezi řečníky však byli například také zástupci SMS ČR, ČEZ, Ředitelství silnic a dálnic ČR či Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Ročně vynakládáme zhruba 400 milionů korun na dotace, kterými pomáháme s investicemi, opravami, podporou spolkového života, sportu či dobrovolných hasičů. Snažíme se obcím dlouhodobě a systematicky pomáhat, a proto také podporujeme SMS ČR, kterým děkuji za jejich práci. Pokud se podaří narovnat nespravedlivé rozpočtové určení daní pro náš kraj, budeme z toho mít navíc zhruba dvě miliardy korun. Ty použijeme na naše priority, kterými jsou doprava a zdravotnictví, ale také na další pomoc přímo do regionu. Osobně cítím velkou mezeru v obnově majetku, zejména tělocvičen, sokoloven a dalších budov, na které obce a další majitelé nemají dost peněz. Tam bychom do budoucna rádi více pomáhali,“ uvedl na shromáždění hejtman Martin Netolický. Ten na jednání také představil krajské iniciativy v oblasti digitalizace, konkrétně Dotační portál, připomněl pomoc obcím s dokončením Digitálních technických map a shrnul i aktuální situaci ve zdravotnictví.

SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). SMS ČR pořádá řadu akcí, seminářů a vzdělávacích akcí pro starosty i úředníky, kterým se snaží pomáhat v neustále se měnícím a vyvíjejícím světě.

Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě.