Do Pardubického kraje přitekly v uplynulých 20 letech miliardy z Evropské unie

3. 5. 2024 Pardubický kraj Regiony

Příspěvkem Pardubického kraje k 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie je putovní venkovní výstava, která představuje průřez řadou projektů, které se na území kraje mohly díky evropské podpoře uskutečnit. Přestože ani zdaleka nemohla výstava zachytit celou šíři těchto investic, tak jen ty zmíněné přinesly do kraje potřebné projekty za několik miliard korun. Na jejich fotografie se můžete podívat po celý květen na třídě Míru v Pardubicích a poté také v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách.

Pardubický kraj

„V prvním období po vzniku krajů jsme se účastnili předvstupních rozhovorů a měli jsme už možnost připravovat první projekty. Věděli jsme, že to pro rozvoj kraje bude jedinečná možnost napravit dlouho zanedbávanou infrastrukturu a také další odvětví. Zároveň jsme si byli vědomi toho, že se staneme součástí vyspělého evropského celku, kde dostaneme nezanedbatelný hlas i odpovědnost,“ řekl historicky první hejtman kraje Roman Línek. Ten v současné době působí také jako vedoucí české delegace v Evropském výboru regionů.

Členství v Evropské unii si cení i hejtman Martin Netolický, který stojí v čele Pardubického kraje posledních 12 let: „Po celou dobu, kdy jsem ve funkci hejtmana, jsme se soustředili na pozitivní stránky Evropské unie. Je to jednak spolupráce s dalšími členskými státy na bázi místních a regionálních samospráv a pak samozřejmě čerpání evropských financí. Ty jsme za uplynulých 20 let v kraji vyčíslili na přibližně 70 miliard korun. Členství v EU nám ale přineslo nejen množství finančních prostředků, ale také volný pohyb kapitálu, zboží a osob a další výhody. Proto jsem rád, že jsme členy tohoto celku, který sice není dokonalý, ale má mnoho pozitivních stránek.“

Na výstavě jsou k vidění podpořené projekty státu, kraje, měst a dalších subjektů v kraji. „Co se týká našeho kraje jako investora, uvidíte zde příklady modernizací silnic a obchvatů, investic do nemocničních areálů, do záchranné služby, do školství, sociální oblasti i do kultury,“ dodal hejtman Netolický.

Pardubický kraj patří v čerpání evropských fondů mezi nejaktivnější regiony České republiky. „V programovém období 2014–2023 jsme realizovali celkem 188 projektů za téměř sedm miliard korun. Výše příspěvků z evropských fondů přesáhla částku pěti miliard korun. Připočítáme-li k číslům Pardubického kraje také projekty jeho příspěvkových organizací a zřizovaných organizací, dostáváme se na 385 projektů, celkové náklady devět miliard korun a z toho jsme získali z Evropy sedm a půl miliardy korun,“ dokládá konkrétními čísly krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Výstavu připravil Pardubický kraj ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Záštitu nad ní převzali ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a historicky první hejtman kraje Roman Línek.