SMS ČR zásadně nesouhlasí se změnou zdroje dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílu obcí

7. 5. 2024 SMS ČR Ekonomika

Sdružení místních samospráv zásadně nesouhlasí se změnou zdroje dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílu obcí. Tato změna poškodí až 5800 malých obcí.

Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR podporuje spravedlivou změnu parametrů pro přerozdělení daňových příjmů mezi kraje, která zajistí každoroční aktualizaci dílčích podílů jednotlivých krajů na základě objektivních kritérií. Nesouhlasí však s tím, že návrh také mění zdroj dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílů obcí a nově krajů na sdílených daních z bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ na údaje vedené v Registru obyvatel (ROB).

„V žádném případě nemůžeme akceptovat přesun cca 3,5 mld. Kč z malých a středních měst ve prospěch těch největších, nad 100 000 obyvatel. Je zřejmé, že tato změna poškodí až 5800 obcí. Z návrhu zároveň není známo, zda výpočty změny RUD krajů pracovaly s daty ČSÚ nebo ROB. Výše uvedená změna není projednaná, nemá své opodstatnění s ohledem na Programové prohlášení vlády a plány s RUD obcí, vnáší do problematiky výpočtů zmatek a ohrožuje hladký průběh přijetí změny RUD krajů, kterou za SMS ČR maximálně podporujeme,“ říká předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková.

Jedním z argumentů pro změnu zdroje dat je, že bylo vyhověno dlouhodobému požadavku obcí a ČSÚ. Přechod z výpočtu z dat ČSÚ na ROB nebyl předem prodiskutován se zástupci obcí a krajů. Pokud se obce vyjadřovaly k výpočtům dle ČSÚ a ROB, tak tomu bylo z důvodu rozdílných počtů obyvatel, a to například ve věci tzv. třídící slevy na občana v rámci odpadového hospodářství. SMS ČR v meziresortním připomínkovém řízení tuto změnu bez předchozí diskuze jednoznačně odmítlo.

Skutečnost, že bilance obyvatel je zdrojem dat pro výpočet dle zákona o RUD neznamená pro ČSÚ žádnou administrativní zátěž navíc. Je nutné zdůraznit, že rozdíl celkového počtu obyvatel mezi oběma registry je značný, podle důvodové zprávy k návrhu činí více než 450 000 obyvatel.

V důvodové zprávě je také uvedeno, že dopad změny bude pozitivní především pro největší města v kategoriích nad 100 000 obyvatel, a to v rozsahu přerozdělení jednotek miliard korun oproti současnému stavu.

„Do budoucna se nebráníme změně zdroje dat na registr obyvatel, pokud budou předem vyčísleny konkrétní dopady na všechny obce a na základě toho budou případně upraveny parametry RUD obcí,“ doplňuje Eliška Olšáková.