Karlovarský kraj vyhlašuje poslední dotační programy pro tento rok

9. 5. 2024 Karlovarský kraj Dotace

Na minulém jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byly schváleny poslední vyhlašované dotační tituly pro tento rok, a sice program na podporu hospodaření v lesích a program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností. S jejich podrobnými pravidly se zájemci mohou seznámit již nyní na webu Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj

„Na programu dubnového zasedání jsme měli poslední dotační tituly spadající pod prioritu 4, konkrétně pod 2. část. Jedná se o dva programy, jejichž alokace v součtu činí 4,7 milionu korun. Oproti minulému roku u nich nedošlo k téměř žádným změnám. Pouze u programu, který je zaměřen na hospodaření v lesích, byla ponížena celková alokace o 1,5 milionu korun. Zároveň v podtitulu C není již dotace poskytována na instalaci feromonového odparníku, jelikož na tyto účely lze čerpat prostředky u Ministerstva zemědělství,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.

Příjem žádostí do programu na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností bude probíhat ve dnech 28. května až 3. června. U druhého programu, ve kterém je podporováno zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území našeho regionu, bude možné žádosti předkládat v termínu od 1. do 12. července. Veškeré další potřebné informace k vyhlašovaným dotačním programům jsou uveřejněny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace.

Veronika Svobodová