Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní

9. 5. 2024 MF ČR Ekonomika

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), jejímž cílem je nejen posílení daňových příjmů krajů, ale hlavně vyšší transparentnost při přerozdělování sdílených daní. Parametry jejich nového propočtu mezi jednotlivé kraje respektují návrh Asociace krajů ČR, který byl akceptován výraznou většinou členů.

Ministerstvo financí ČR

V současnosti je model rozdělení výnosů ze sdílených daní nastaven formou fixních podílů krajů, které se nemění a odpovídají podílům stanoveným v roce 2005 v rámci reformy veřejné správy. Novela zákona nově sjednocuje hlavní funkční principy, podle kterých jsou sdílené daně přerozdělovány mezi kraje, se zavedenými principy jejich přerozdělování mezi obce. Dílčí podíly jednotlivých krajů budou vypočítávány na základě kritérií a vah daných zákonem a každoročně aktualizovaných vyhláškou Ministerstva financí.

„Současné nastavení principu dělení rozpočtového určení daní pro kraje je téměř dvacet let stejné a nijak nereaguje na změny v počtu obyvatel nebo změny v dopravní infrastruktuře, školství či zdravotních službách. Revizi rozpočtového určení daní předcházela rozsáhlá debata a navrhovaná úprava plně respektuje dohodu mezi jednotlivými krajskými samosprávami,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura s tím, že celkový dopad na státní rozpočet je rozložený mezi roky 2025–2027 a činí celkem 11,2 mld. Kč, což znamená zvýšení podílu krajů z daňových výnosů ze sdílených daní ze stávajících 9,78 % na 10,26 %.

Nově schválená kritéria a jejich váha v propočtu
Poř. Kritérium Váha
1. Počet obyvatel kraje 40 %
2. Počet kilometrů silnic II. a III. třídy 20 %
3. Rozloha kraje 13 %
4. Podíl počtu obcí v kraji k rozloze území kraje (bez hl. m. Prahy) 8 %
5. Vyrovnávací koeficient (pro kraje bez hl. m. Prahy)[1] 7 %
6. Počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby v kraji 6 %
7. Počet dětí, žáků a studentů škol zřizovaných krajem 4 %
8. Počet urgentních příjmů typu I v krajských nemocnicích 2 %
  1. Jedná se o prvek, který částečně redukuje ztráty spojené s přechodem z dosavadního RUD na nový model. Toto kritérium je jediné, které shodnou výší všem krajům (vyjma hlavního města Prahy) přispívá na výkon působností.

Pro hl. m. Prahu bude dále nastaven dodatečný podíl na sdílených daních ve výši 0,1 % za účelem zmírnění negativního dopadu, který vyplývá z nového modelu RUD.

Novelou zákona se dále mění zdroj dat pro stanovení počtu obyvatel ČR. Zatímco v současnosti jejich počet vycházel ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, nově bude jeho zdrojem Registr obyvatel.

Celkové navýšení RUD krajů bude částečně doprovázeno redukcí dosavadních mimořádných prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury pro kraje na financování silnic II. a III. třídy v celkové výši 4 mld. Kč.

Novelou zákona se nemění stávající model rozdělení sdílených daní obcí ani se nenavyšuje jeho alokace. Rozpočtové určení daní obcí bylo za dobu své existence na úkor daňových podílů státu navýšeno opakovaně a dlouhodobé přebytky hospodaření obcí prokazují, že obce plně nevyužívají prostředky provozního salda na investice. V únoru 2024 obce hospodařily s přebytkem rozpočtu ve výši 12,3 mld. Kč. Případné navýšení podílů obcí by tedy nebylo efektivní.