Startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

17. 5. 2024 ČSJ Ostatní

O kvalitě mluvíme každý den. Představuje rozhodující faktor úspěchu pro jakoukoli organizaci. V dynamicky se měnícím světě je velkou výzvou. Proto Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje ty, které se kvalitě věnují, podílejí se na jejím rozšiřování a přispívají k její implementaci. Toto úsilí si zaslouží být vidět, proto vznikla soutěž Ambasador kvality České republiky. Představuje platformu pro propagaci a osvětu tohoto fenoménu napříč obory. Soutěž je otevřená organizacím soukromého i veřejného sektoru. Má-li vyhrát ta vše, nezapomeňte podat přihlášku do 30. září.

Ambasador kvality

Ambasador kvality ČR

Sedmý ročník soutěže Ambasador kvality ČR se zaměřuje na hodnocení výsledků organizací a především na jejich přístup k fenoménu kvality, který je klíčový pro dlouhodobý úspěch. Kvalita v rámci této soutěže není jen kritérium naplnění základních parametrů pro výrobu a poskytnutí služby; zahrnuje také propagaci kvality, inovace a odpovědné chování. Cílem je poskytnout managementu zpětnou vazbu a napomoci k dlouhodobému úspěchu organizace, v němž kvalita hraje podstatnou roli.

Hodnocení v soutěži probíhá ve pěti oblastech:

  1. Ekonomické ukazatele organizace
  2. Ocenění za kvalitu – zaměřuje se například na dosažená ocenění v oblasti kvality, akreditované certifikáty a ocenění pracovníků v oblasti kvality
  3. Aktivity na podporu kvality – zahrnují zapojení do profesních organizací, pořádání odborných akcí a publikační činnost
  4. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí
  5. Ochrana spotřebitele – sleduje se, jak organizace chrání zájmy svých klientů

V roce 2023 na stupni vítězů stanuli zástupci Magistrátu města Plzně

Vítězem ceny a Ambasadorem kvality České republiky ve veřejném sektoru se v loňském roce stal Magistrát města Plzně. Hodnotitelé při návštěvě magistrátu posuzovali velký okruh jeho činností. V oblasti strategického řízení hodnotili vizi a strategii města, jejíž součástí je i zapojení občanů do rozvoje služeb úřadu. Hodnotitele zaujal především poctivý zájem magistrátu o kvalitu a o úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování, stejně jako do efektivity fungování magistrátu či zvyšování kvality života občanů na území města Plzně.

Ambasador kvality České republiky 2023 (veřejný sektor) – Magistrát města Plzně
Ambasador kvality České republiky 2023 (veřejný sektor) – Magistrát města Plzně

Jak uvedl Petr Triner, ředitel magistrátního úřadu správních agend: „Ocenění patří všem pracovníkům Magistrátu města Plzně, zejména pak našim pracovníkům na přepážkových pracovištích a recepcích, kteří jsou v denním kontaktu s klienty úřadu. Neopominutelným přínosem pro magistrát je spolupráce s lidmi se zdravotním omezením. Kladně byla oceněna také spolupráce s občany a klienty úřadu zakládající se na úspěšném využívání dvou dotykových monitorů k systematickému získávání zpětné vazby.“

V oblasti udržitelného rozvoje, společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí měla pozitivní ohlas například včelstva na střechách magistrátních budov, nainstalovaná fotovoltaická elektrárna na střeše odboru registru vozidel a řidičů nebo elektromobil využívaný magistrátem k služebním jízdám.

Jak se přihlásit

Soutěž Ambasador kvality pro uchazeče nepředstavuje zásadní administrativní zátěž. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě.

První, dotazníková fáze účasti v soutěži je zcela bezplatná. Zpoplatněno je druhé kolo u „finalistů“, kdy probíhá hodnocení na místě. Výše poplatku v případě veřejného sektoru je 15 000 korun. Vyhlášení soutěže se uskuteční v rámci slavnostního večera pořádaného při příležitosti pořádání Dnů kvality na podzim tohoto roku.

Ve veřejném sektoru se Ambasadory kvality v předchozích letech staly město Hranice, Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10.