Obce píší premiérovi kvůli změně ve sdílených daních, která by připravila rozpočty většiny samospráv o miliardy

16. 5. 2024 SMS ČR Ekonomika

Sdružení místních samospráv ČR se otevřeným dopisem obrací na premiéra Petra Fialu kvůli návrhu Ministerstva financí na změny v zákoně o rozpočtovém určení daní. Konkrétně jde o změnu zdroje dat o počtu obyvatel, podle nichž se vypočítává podíl samospráv na sdílených daních.

Sdružení místních samospráv ČR

Ministerstvem navrhovaná úprava může negativně zasáhnout až 5 800 obcí a měst, které připraví v součtu o miliardy korun.

Ministerstvo financí, bez předchozího projednání se samosprávami, navrhuje, aby se při výpočtu nově vycházelo z dat Registru obyvatel, a ne z bilance zpracovávané Českým statistickým úřadem, která je využívána doposud. Rozdíl celkového počtu obyvatel mezi oběma zdroji je značný, činí více než 450 000 obyvatel.

„Jednoznačně nesouhlasíme s tím, že návrh mění zdroj takto zásadních dat, aniž by tomu předcházela diskuze se zástupci samospráv. Změna by připravila naprostou většinu menších a středních obcí a měst v součtu o 3,5 miliardy korun ve prospěch největších měst a je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády, v němž kabinet uvádí, že udrží stávající financování obcí. Panu premiérovi proto navrhujeme, aby byla tato změna z návrhu bez náhrady vypuštěna,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

SMS ČR v souvislosti s navrhovanými změnami ve vypočítávání podílů na sdílených daních svolává mimořádně své předsednictvo a hodlá oslovit svých 2500 členů, převážně menších obcí, aby apelovali rovněž na poslance ve svém kraji.

„Jsem připravena případně sama podat pozměňovací návrh a získat pro něj potřebnou podporu mezi kolegy napříč stranami,“ říká Eliška Olšáková, která je rovněž poslankyní.

Dodává, že obce se navíc již potýkají s finančními dopady loňského konsolidačního balíčku. Vládou provedené zásahy do rozpočtového určení daní se negativně dotkly obcí jak v oblasti zrušení jejich podílu na výtěžku hazardní daně, tak zvýšením byrokratické zátěže při úpravách místních koeficientů u daně z nemovitostí.