Změna rozpočtového určení daní

Návrh SMO ČR přinese finanční přínos všem obcím

20. 5. 2024 SMO ČR Ekonomika

Na tiskové konferenci 16. 5. 2024 v Seči, při příležitosti Právní konference, představil předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl návrh Svazu ke změně rozpočtovému určení daní (RUD), jež vláda schválila dne 7. 5. 2024. O něm bude vedení Svazu jednat v příštích dnech na ministerstvu financí. Návrh Svazu nezasáhne do státního rozpočtu, a přitom přinese finanční přínos všem obcím.

Svaz měst a obcí České republiky

„Neúměrně velká finanční ztráta pro 95 % samospráv, ke které by vedlo přijetí vládního návrhu měnící základnu počtu obyvatel ze statistiky ČSÚ a na Registr obyvatel (ROB) a obce by tak měly přijít o 2,25 mld korun, se stalo impulsem k sestavení expertního týmu a předložení našeho vlastního návrhu. Ten narovnává neproporcionalitu rozdělení daní mezi velkými a malými obcemi,“ vysvětluje Lukl a pokračuje, „Svaz podporuje snahu o navýšení RUD pro kraje s ohledem na jejich dlouhodobé podfinancování, tato změna by se ale neměla negativně projevit v propadu příjmů obcí.“

Snímek z tiskové konference
Snímek z tiskové konference

Vládní novelou si měla Praha od roku 2025 přilepšit o 2,6 mld korun, obce naopak by dostaly o 2,25 mld méně. Tato nerovnováha by rozevřela obrovské nůžky v rozvoji obcí a z pohledu SMO ČR je naprosto neakceptovatelná.

Návrh Svazu počítá se změnou koeficientů, podle kterých se vypočítává daná výše RUD pro jednotlivá města a obce. Praha a několik dalších větších měst sice nezískají tolik, přesto jejich finanční příspěvek poroste. Praha získá kompenzaci výpadku z krajského RUD ve výši 1 mld. Kč a obcím se negativní dopad sníží z 2,26 mld. Kč na 1,075 mld. Kč, což při současném nárůstu hospodářství nemá mít v roce 2025 mít negativní dopad do rozpočtů drtivé většiny municipalit v ČR.

Graf 1. Podíl výnosů ze sdílených daní na jednoho obyvatele
Podíl výnosů ze sdílených daní na jednoho obyvatele

Zároveň SMO ČR prosazuje od roku 2026 zvýšení motivačního prvku z 1,5 % na 10 %. Tato změna bude mít velmi pozitivní dopad na rozvoj obcí a podnikatelského prostředí. Svaz se ve svých návrzích inspiroval rakouským modelem, v němž mají obce výraznější vliv na rozvoj svého území.

Příloha

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR