Datazapad.cz představuje dataportál nabitý informacemi z Karlovarského kraje

24. 5. 2024 Karlovarský kraj Veřejná správa online

Na portál Datazapad.cz neustále přibývají nové sady otevřených dat z Karlovarského kraje. Uživatelé zde nově naleznou např. přehled lékařských a zubních pohotovostí, nemocnic, poskytovatelů sociálních služeb, data z oblasti školství, ale rovněž data z dotační či inovační sféry.

Karlovarský kraj

Dataportál Karlovarského kraje byl na doméně www.datazapad.cz spuštěn v polovině února letošního roku a uživatelům z řad široké veřejnosti nabízí nespočet informací a dat z různých oblastí života v Karlovarském kraji. „Na dataportál jsme nově doplnili informace, které jsou z našeho pohledu velmi důležité a zároveň je občané našeho regionu často vyhledávají. Kam si zajít k lékaři, který zubař drží pohotovost či na koho se obrátit v případě potřeby využití sociálních služeb. Aktualizovali jsme také údaje věnované podpoře inovací a podnikání či Regionální inovační mapu,“ uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. (KARP), která dataportál Karlovarského kraje vytvořila a nadále spravuje.

Dataportál je rozdělen na několik oblastí. Oblast Otevřená data obsahuje datové soubory zveřejněné rovněž v Národním katalogu otevřených dat veřejně přístupné v otevřeném a strojově čitelném formátu. Jsou tak připravena pro programátory a další zpracovatele dat. Do této části mohou přispívat svými podklady i další instituce a úřady a je vstupní branou pro národní katalog a splnění zákonných povinností o sdílení informací. Všechny již publikované datové sady najdou uživatelé dataportálu ve složce Otevřená data. Připravovaná data, která budou zpracována a zveřejněna v budoucnu, jsou k nahlédnutí v publikačním plánu. Některé otevřené datové sady jsou na dataportálu rovnou vizualizovány, například v rámci Regionální inovační mapy.

V oblasti Analytické výstupy jsou zobrazeny přehledy o kraji z různých šetření a výzkumů. Uživatelé zde najdou v atraktivní a většinou interaktivní formě zajímavé informace o Karlovarském kraji.

V brzké době nabídne dataportál také meziregionální srovnání pracovních nabídek z portálů Jobs.cz a Prace.cz. V rozvíjené oblasti dataportálu Profil regionu, která analyzuje socioekonomickou situaci kraje, přibyde v sekci Sociální sféra část Sociální patologie v regionu (kriminalita, nehodovost a ohrožení chudobou) a analýza Občanská vybavenost, popisující např. vybavení regionu zdravotnickými a školskými zařízeními, kulturním a sportovním zázemím, sociálními službami a informacemi o bytech a jejich nové výstavbě.

„Existenci dataportálu vnímám jako skvělý počin, a to zejména ve vztahu k obyvatelům kraje, protože představuje veřejně dostupný prostor, kde jsou shromažďována data z různých zdrojů, která si budou moci uživatelé přehledně dohledat a získávat tak ucelené informace například od měst, obcí, krajského úřadu, dalších institucí a organizací,“ doplnil radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger.

Dataportál Karlovarského kraje bude spolu s dalšími novinkami ze světa inovací Karlovarského kraje podrobně představen na Konferenci INOVACE pořádané Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání 30. května 2024 v Sokolově.