Ústecký kraj podpořil vznik krizových bytů pro občany města Ústí nad Labem

24. 5. 2024 Ústecký kraj Sociální problematika

Celkovou částkou 2 miliony korun podpořil Ústecký kraj zrekonstruování bytového domu v ulici Matiční ve městě Ústí nad Labem. V domě vznikly 3 krizové byty pro občany města, kteří se ocitnou v nečekaných a těžkých životních situacích a potřebují dočasné a bezpečné ubytování.

Ústecký kraj

Ve středu 22. května proběhlo představení projektu veřejnosti a den otevřených dveří bytového domu, kterého se za Ústecký kraj zúčastnil 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek.

Byty v Matiční ulici mohou využít jak jedinci, tak rodiny s dětmi, případně senioři. Za krizovou situaci se považuje například náhlá ztráta střechy nad hlavou v důsledku požáru či jiné živelní pohromy, týrání, domácí násilí, zneužívání atd. Možnost krizového bydlení není určena dlužníkům a dlouhodobým neplatičům. Občané města mohou v bytech strávit tři měsíce, ve výjimečných případech až půl roku. Z krizové situace pomohou posléze sociální pracovníci.

„Ústecký kraj přispěl na výstavbu krizových bytů, aby sloužily nejen občanům krajského města, ale i okolním městům i obcím, které nemají krizové bydlení na svém území zajištěné. Obecně se kraj podílí v oblasti sociálních služeb finanční pomocí nejen obcím a městům, ale například charitativním organizacím či neziskovkám. Prostě tam, kde je potřeba pomoci lidem v nouzi,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.