Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

27. 5. 2024 Kraj Vysočina Regiony

V pátek krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024 patří obci Smrčná na Jihlavsku. Trvale zde žije 470 obyvatel. V předcházejících ročnících obec získala už oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život.

Kraj Vysočina

„Gratuluji panu starostovi a obyvatelům za jejich aktivní přístup při prezentaci. Je vidět, že ve Smrčné to žije, hlavně zásluhou místních, kteří se ochotně zapojují do nejrůznějších činností v obci. Slavnostní předání všech cenění proběhne 2. srpna ve vítězné obci,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

S gratulací se připojil i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a doplnil: „Těším se na slavnostní předávání ocenění, které se bude konat ve Smrčné. Bude to pro mě skvělá příležitost jak poděkovat všem, kteří o náš venkov pečují. Soutěž a následně i udělená ocenění vnímám jako jednou z přirozených motivací a inspirací k soustavné práci na obnově a rozvoji našeho venkova.“

Jedenáctičlenná krajská porota navštívila tento týden všech 15 přihlášených obcí, každá z nich měla pouhé dvě hodiny na prezentaci aktivit.

„Ráda bych poděkovala všem obcím z Vysočiny, které měly odvahu se do soutěže přihlásit a představit, co všechno pro své občany zajišťují a organizují a být inspirací pro ostatní. Obci Smrčná gratuluji k vítězství a přeji co nejlepší umístění také v národním kole,“ dodává náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice rok Kraje Vysočina 2024

 • Zlatá stuha, vítěz krajského kola: obec Smrčná
 • Bílá stuha za činnost mládeže: obec Radňovice
 • Modrá stuha za spolkový život: obec Březník
 • Fialová stuha za inovativní řešení (nové ocenění): městys Okříšky
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu: obec Bory
 • Zelená stuha za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí: obec Hodice
 • Cena naděje pro živý venkov: Sazomín
 • Cihla A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Přibyslavice
 • Cihla B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Oslavice
 • Cihla C – nové venkovské stavby: Lipník
 • Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: obec Křídla
 • Diplom za vesnickou knihovnu kraje: obec Hodice
 • Diplom za péči o veřejná prostranství: obec Veselá
 • Diplom za udržování hasičských tradic: městys Heraltice
 • Diplom za podporu společenského života v obci: obec Vilémovice
 • Diplom za inovativní řešení energetického hospodářství obce: obec Vepříkov
Komentář krajské poroty k vítězné obci Smrčná
Obec prokázala ve všech směrech vynikající prezentaci svého fungování, a to i z hlediska mezigeneračního soužití ve všech hodnocených oblastech. Ať už se jedná o spolkový život, péči o zeleň nebo zavádění inovativních a netradičních řešení je na velmi vysoké úrovni. Oceňujeme především zapojení místních občanů do různých složek komunitního života v obci, a to ve velmi vysoké a nadstandartní míře. Obec je taktéž aktivní při čerpání dotačních titulů a přirozeně usiluje o vyvážený rozvoj.