Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech v roce 2022 vzrostl

28. 5. 2024 ČSÚ Regiony

Po krizovém období pandemie covid-19 se v roce 2022 ekonomické výsledky cestovního ruchu ve všech krajích Česka výrazně zlepšily. K oživení nejvíce přispěla Praha. Nejvyšší podíl zaměstnanosti v cestovním ruchu vykazoval Karlovarský kraj a nejvyšší odliv zaměstnanců z oboru postihl do roku 2022 Prahu.

Český statistický úřad

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na území Česka 285,9 miliardy korun a hrubá přidaná hodnota sektoru dosáhla 134,3 miliardy korun. Cestovní ruch v tomto roce reprezentoval podíl 2,18 % hrubé přidané hodnoty země, zatímco v roce 2021 to bylo 1,53 %. Zaměstnanost v oboru činila 225,5 tisíce osob, což bylo meziročně o 4,8 % více.

K postupnému ozdravování a posilování ekonomiky cestovního ruchu postupně docházelo v regionálních výsledcích ve všech krajích Česka. Nejvíce se v roce 2022 na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha, konkrétně 25 % na zaměstnanosti (56,4 tis. osob) a 35 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví. S odstupem následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský. Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu v hlavním městě v absolutním vyjádření dosáhla hodnoty 46,5 miliardy korun. Nedosahovala však zatím úrovně před příchodem pandemie covid-19 z roku 2019, kdy byla o 12,7 % vyšší.

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2022 cestovní ruch tvořil 4,1 % regionální hrubé přidané hodnoty (4,2 miliardy korun). O tři roky dříve to však bylo 5,4 %. Praha dosáhla hodnoty 2,7 %.

V Karlovarském kraji přímo v turismu v roce 2022 pracovalo 11,2 tisíce osob, což představovalo podíl 8,7 % na zaměstnanosti v kraji. V oboru zde působil zhruba každý dvanáctý pracující. Vyšší objem lidské práce je v tomto regionu tradičně spojen s poskytováním převážně lázeňských a welness služeb. V Praze cestovní ruch zaměstnával 5,9 % osob, tj. téměř každého sedmnáctého pracujícího.

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti z oboru do roku 2022 odešel zhruba každý sedmý pracující v Praze. Výrazněji byl tento trend patrný v počtu podnikatelů, kteří díky nižší poptávce po službách přešli do jiné oblasti podnikání.

Detailní pohled na ekonomické postavení odvětví přináší aktualizované časové řady Regionálního satelitního účtu cestovního ruchu.