Rekordních 81 milionů korun dobrovolným hasičům ve Středočeském kraji

3. 6. 2024 Středočeský kraj Regiony

Na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeský kraj letos vyhradil rekordních 81 milionů korun. Rada dnes schválila rozdělení první části dotací v celkové hodnotě 57 milionů korun.

Středočeský kraj

Jde o peníze určené na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček, nových dopravních automobilů nebo požárních přívěsů a podpory spolkové činnosti. Žádost o podporu z Programu 2024 podalo více než 300 středočeských obcí zřizujících jednotky SDH. Jednou z podporovaných oblastí, kam směřovalo nejvíce žádostí (celkem 71), se týká právě příspěvků na nové dopravní automobily a požární přívěsy na hašení. Schválení další části podaných žádostí o dotace na stavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic spadá do pravomoci zastupitelstva kraje, které je bude projednávat a schvalovat v červnu.

„Částku určenou na podporu dobrovolných hasičů jsme letos navýšili o 6 milionů korun ve srovnání s rokem 2023. Ještě v roce 2020 bylo ve fondu 43 milionů korun, nyní je to 81 milionů. I z toho je zřejmé, jak je pro Středočeský kraj podpora dobrovolných hasičů důležitá. Pro úspěšné zásahy je nezbytné kvalitní vybavení a funkční a spolehlivá technika. Chceme hasičům zajistit co nejlepší podmínky pro jejich záslužnou a obětavou práci, při které často nasazují vlastní životy,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Rada také projednala návrh ke schválení v zastupitelstvu kraje na převedení nevyčerpaných financí z jiných oblastí programu do oblasti podpory Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany. V této oblasti tak bude k dispozici celkem 17,8 mil. korun, aby byly k dispozici finanční prostředky na pokrytí všech podaných žádostí, které splnily všechny stanovené podmínky. Jde například o pořízení osobních ochranných prostředků, nových hadic, hasicích přístrojů, vyprošťovací a osvětlovací techniky, prostředky pro zásahy ve výškách nebo na vodní hladině a podobně. Po schválení navrhovaného převedení finančních prostředků v krajském zastupitelstvu bude schváleno rozdělení druhé části dotací na věcné prostředky požární ochrany.

Michal Kroutil