Do obcí Zlínského kraje putují ocenění za třídění odpadů

4. 6. 2024 Zlínský kraj Životní prostředí

Prestižní ceny za třídění odpadů převzali ve čtvrtek 30. května ve Zlíně v několika kategoriích populární soutěže „O keramickou popelnici“ představitelé měst a obcí ze Zlínského kraje. Tradiční klání samospráv uspořádal už poosmnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin v rámci projektu zaměřeného na podporu tříděného sběru odpadů v regionu.

Zlínský kraj

„Dlouhodobě se snažíme v našem kraji podporovat a oceňovat neutuchající aktivitu obcí a jejich obyvatel v oblasti třídění odpadů. Mám velkou radost, když mezi těmi nejlepšími figurují nováčci, pro které byl úspěch vítězných obcí inspirací a motivací,“ uvedla na slavnostním ceremoniálu statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast životního prostředí Hana Ančincová.

Do soutěže byly ve čtyřech velikostních kategoriích společnosti EKO-KOM automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů. Hlavním kritériem pro hodnocení byla takzvaná výtěžnost všech vytříděných odpadů na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i podíl tříděného sběru na celkovém sběru komunálních odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období.

Papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony nejlépe třídí v Uherském Hradišti, Starém Městě, Kateřinicích a Rudimově

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo loňské prvenství město Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil stejně jako vloni Uherský Brod, ocenění za třetí místo letos putuje do Valašského Meziříčí. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2001 do 15 000 zvítězilo Staré Město, které si tak polepšilo z loňské druhé pozice. Pomyslné stříbro míří do Chropyně, loňskou třetí pozici uhájila obec Boršice. Mezi obcemi do 2000 obyvatel uspěly Kateřinice, následované obcí Šumice a Mysločovicemi. Mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Rudimov, v těsném závěsu obec Lutonina a bronzová obec Držková.

V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věcných cen také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě si v každé kategorii odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.

„Na jednoho obyvatele kraje v roce 2023 připadlo v průměru 66,2 kg papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, vytříděných v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů, do menších nádob přímo u domů, nebo je občané přinesli do sběrných dvorů. Ve srovnání se zbytkem republiky byl Zlínský kraj nadprůměrný ve sběru skla a kovů, lehce podprůměrný pak ve sběru nápojového kartonu. Rezervy měl kraj ve sběru plastu a papíru. Z dlouhodobého pohledu tak vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například před 15 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele zhruba poloviční,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a. s.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 35 tisíc barevných kontejnerů a malých nádob, umístěných přímo u domů. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na papír. Jedno průměrné veřejně dostupné sběrné hnízdo tak slouží přibližně jedné stovce obyvatel kraje. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je zapojeno všech 307 obcí kraje. Třídit odpady tak mají možnost všichni obyvatelé kraje.

Kraj letos poprvé ocenil obce s nejmenší produkcí směsného odpadu

V rámci vedlejší soutěže letos kraj nově ocenil také nejlepší obce a města ve čtyřech velikostních kategoriích, jejichž obyvatelé vyprodukovali nejméně směsného odpadu. Vítězem v kategorii měst nad 15 000 obyvatel se stal Uherský Brod, v kategorii obcí s počtem obyvatel od 2001 do 15 000 patří první příčka obci Halenkov. Mezi obcemi do 2000 obyvatel uspěla obec Oznice, prvenství v kategorii obcí do 500 obyvatel si odváží obec Podhradí.

„Obecně platí, že nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Ve směsném komunálním odpadu by mělo končit jen to, co už opravdu nejsme schopni opakovaně využít, ani vytřídit. Pro obce je likvidace směsných odpadů nejnákladnější položkou, snížení jejich množství má tedy kromě pozitivního ekologického významu také nezanedbatelný ekonomický dopad,“ řekla Hana Ančincová.

Staré elektro nejlépe třídí v Holešově, Vizovicích, Vlčnově, Starém Městě, Prostřední Bečvě a Nedachlebicích

Staré Město, Prostřední Bečva a Nedachlebice. To jsou pro letošek vítězové tří kategorií ve třídění vysloužilých elektrozařízení kolektivního systému ASEKOL.

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci se Zlínským krajem. Ve dvou kategoriích menších obcí se hodnotí výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů za uplynulý rok na sběrných dvorech v přepočtu na jednoho obyvatele. V kategorii měst se pak hodnotila výtěžnost sběru drobných elektrických přístrojů a baterií do červených stacionárních kontejnerů. Každá z oceněných obcí získala odměnu ve výši 20 000 korun.

V kategorii do 1000 obyvatel získala prvenství obec Nedachlebice (průměrná výtěžnost na obyvatele a rok činila 5,88 kg). V kategorii obcí, v nichž žije od 1001 do 2000 obyvatel, se nejlépe dařilo obci Prostřední Bečva (průměrná výtěžnost na obyvatele a rok činila 6,22 kg). Mezi obcemi a městy nad 2000 obyvatel uspělo Staré Město (průměrná výtěžnost na obyvatele a rok činila 1,97 kg).

Ocenění v kategoriích kolektivního systému Elektrowin putuje v letošním roce do Vlčnova, Vizovic a Holešova

Soutěž pořádá kolektivní systém Elektrowin ve spolupráci se Zlínským krajem. Hodnotí se největší procentní nárůst odevzdaných elektrospotřebičů v meziročním srovnání. V kategorii do 4000 obyvatel se nejlépe dařilo obci Vlčnov, kde činil meziroční nárůst sběru 131 %. Mezi obcemi v kategorii od 4000 do 10 000 obyvatel uspěly Vizovice, kde se podařilo meziročně navýšit sběr elektrozařízení o 57 %. Mezi obcemi nad 10 000 obyvatel obhájil loňské prvenství Holešov, kde narostl sběr starého elektra o 17 %. Obce si mezi sebou rozdělí odměny v celkové výši 30 tisíc korun.

Jan Vandík