Budoucnost? Liberecký kraj ji spatřuje v udržitelné energii

5. 6. 2024 Liberecký kraj Regiony

Fotovoltaické elektrárny a elektromobilita. Využívání udržitelné energie rezonuje celým světem a Liberecký kraj se připravuje na její každodenní využívání. Spolupracuje se svými příspěvkovými organizacemi, buduje fotovoltaické elektrárny a chytrou síť dobíjecích stanic. V první fázi jich bude pět.

Liberecký kraj

Fotovoltaika

Snižování energetické náročnosti budov a alternativní zdroje energie propojují environmentální přístup s ekonomickým. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje se stalo první krajskou příspěvkovou organizací, na jejímž objektu začala pracovat fotovoltaická elektrárna o výkonu 4,5 kWp. Její úloha je zejména demonstrační a vzdělávací. S podobným cílem vzniklo také stejné zařízení na pozemku Střední školy a mateřské školy Na Bojišti, kde k výukovým potřebám slouží malá střešní elektrárna o výkonu 3,6 kWp.

Tím kraj nekončí. Současným cílem je energetická soběstačnost příspěvkových organizací a budov Krajského úřadu Libereckého kraje. Na jeho budově D se nalézá fotovoltaická elektrárna o výkonu 93,6 kWp. Dalším projektem je elektrárna na objektu Gymnázia Dr. A. Randy v Jablonci nad Nisou o výkonu 30,36 kWp. Obě budou spuštěny v červnu 2024.

Před podpisem smlouvy se zhotovitelem je také zbudování fotovoltaických elektráren metodou Design&Build na Střední průmyslové škole technické v Belgické ulici v Jablonci nad Nisou (až 99 kWp) a na Střední odborné škole na Jablonecké ulici v Liberci. Její výkon bude činit až 150 kWp.

„Energetická soběstačnost se tak ukazuje jako jeden ze základních pilířů rozvoje území a Liberecký kraj se jí snaží docílit například i prostřednictvím naplňování aktivit nastavených v akčním plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, která je mimo jiné i na instalaci fotovoltaických elektráren na krajské objekty zaměřena,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Další fotovoltaické elektrárny budou uváděny do provozu u novostaveb a celkových rekonstrukcí objektů:

  • Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o.
  • ZZS LK výjezdová základna Hrádek nad Nisou
  • Domov Tereza Na Vinici, Semily
  • APOSS Vratislavice lokalita I
  • Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil čp. 143
  • ZZS LK Jablonec nad Nisou
  • ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Zeyerova

Elektromobilita

Liberecký kraj podporuje udržitelnost i ve vozovém parku svých příspěvkových organizací. Přibydou vozidla na elektrický pohon. V rámci projektu Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem s finanční podporou Evropské unie rozšíří řady vozů o 34 elektromobilů. Získají je školy, sociální organizace a zdravotníci.

Projekt počítá také s pořízením pěti chytrých dobíjecích stanic v Liberci, Jablonci nad Nisou, Vysokém nad Jizerou, České Lípě a Frýdlantu. Budou se nacházet v areálech příspěvkových organizací, u kterých v současné době Liberecký kraj připravuje projekty na fotovoltaické elektrárny. Základní myšlenkou je vytvořit na území kraje síť dobíjecích stanic, které budou v dojezdové vzdálenosti příspěvkových organizací. Je možné, že do budoucna by se síť těchto stanic mohla rozšířit.

Další informace

Jan Mikulička