Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz

5. 6. 2024 MZe ČR Ostatní

Odměny pro obce oceněné Oranžovou stuhou budou od letošního roku vyšší. Oceněné obce v krajském kole dostanou nově 800 tisíc korun namísto 600 tisíc korun. V celostátním kole jde o navýšení pro první místo z 300 tisíc na 400 tisíc korun, pro druhé místo z 200 tisíc na 300 tisíc korun a pro třetí místo ze 100 tisíc na 200 tisíc korun, a to v podobě dotace. Ocenění Oranžová stuha je udělováno za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.

Ministerstvo zemědělství ČR

„Soutěž Vesnice roku vnímám jako velice přínosnou a jsem rád, že se nám podařilo rozpočet na podkategorii Oranžová stuha navýšit. Jde o pozitivní podporu venkova. Chceme, aby docházelo ke spolupráci mezi obcemi, místními zemědělskými a lesnickými podniky a dobrovolnickými organizacemi, jako jsou myslivci, rybáři. Je také potřeba stále více povzbuzovat obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, a poukazovat tak na velký význam, který venkov pro společnost má,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Důvody navýšení odměn jsou především inflace a s ní spojený pokles reálné hodnoty odměn a také motivace obcí a zemědělských subjektů k příkladné spolupráci, a tím k dalšímu rozvoji venkova.

Ministerstvo zemědělství je garantem ocenění Oranžová stuha a také jej uděluje, odměny v podobě dotace administruje Ministerstvo pro místní rozvoj, to vždy v následujícím roce. Navýšení odměn se tedy dotkne až výherců letošního ročníku soutěže.

Ocenění Oranžová stuha je součástí soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, která byla založena v roce 1995. Cílem soutěže je rozvoj venkova a podpora aktivního zapojení jeho obyvatel na zlepšování života na venkově. Cílem ocenění Oranžová stuha je vyhledat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství obce a zemědělských subjektů při obnově a rozvoji venkova. Dalšími oceněními soutěže jsou Bílá, Modrá, Zelená, Fialová a Zlatá stuha.

Vojtěch Bílý