Další vyhraný soud o Standardy dopravní obslužnosti, po Kladnu neuspěla ani obec Byšice

7. 6. 2024 Středočeský kraj Doprava

Středočeský kraj uspěl v dalším sporu o spolufinancování dopravní obslužnosti. Tentokrát s obcí Byšice, která taktéž nepřistoupila na Standardy dopravní obslužnosti (SDO), přestože s ní kraj jednal téměř dva roky a nabízel řadu řešení. Nakonec byl jeden železniční spoj nahrazen autobusovým, obslužnost tedy dotčena nebyla. Ani to však vedení Byšice nepřesvědčilo a na kraj podalo správní žalobu.

Středočeský kraj

Kraj kvůli systému spolufinancování kraj čelí i žalobě ze strany města Kladna. Na podzim loňského roku však Krajský soud v Praze potvrdil argumenty Středočeského kraje. Věc skončila u Ústavní soudu, který teprve bude ve věci rozhodovat.

Středočeský kraj opět uspěl u Krajského soudu v Praze kvůli zavádění Standardů dopravní obslužnosti (SDO), kterými se změnila metodika spolufinancování obslužnosti. Standardy nastavují spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách. V minulosti nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Po řadě sporů, které kraj vedl také s Kladnem, nově uspěl i ve sporu s obcí Byšice. „My jsme s vedením obce jednali téměř dva roky a nabízeli řadu řešení. Byšice ani přes to na SDO nepřistoupily, proto jsme byli nucení změnit rozsah dopravy – jeden ranní osobní vlak, který jezdíval mezi Byšicemi a Všetaty, jsme nahradili spojem autobusovým,“ popisuje změnu Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Po řadě soudů, které jsme vedli s Kladnem, se však opět potvrzuje, že postupujeme v souladu se zákonem. Vedení Byšic jsme několikrát upozornili i na to, že je v naší kompetenci SDO zavádět a že je plně v naší kompetenci rozhodnout, v jakém rozsahu dopravní obslužnost na území kraje zajistíme.“

Kraj k náhradě vlaku za levnější autobusový spoj přistoupil po zhodnocení výsledků z periodického průzkumu počtu cestujících. Nyní místo vlaku tedy jezdí autobus linky 747 s odjezdem ze zastávky Byšice ve 4:07 hod. „Tímto krokem došlo nejen k finanční úspoře, neboť souprava pro vlak musela být vedena ze Všetat v režimu bez cestujících, ale také k přiblížení a zahuštění nástupních míst uvedeného spoje v rámci obce a tím zkrácení docházkové vzdálenosti pro cestující,“ připomíná Petr Borecký několik výhod.

I přes převažující benefity byla ze strany obce podána správní žaloba na Středočeský kraj pro nezákonný zásah do práv obce na samosprávu. „Touto skutkovou podstatou se zabýval Krajský soud v Praze. Kromě toho se Byšice snažila rozšířit posuzovanou problematiku o právní posouzení platnosti celého systému spolufinancování dopravní obslužnosti. Soud však ve svém rozhodnutí shledal, že uvedeným nahrazením spojení nedošlo k zásahu do práv obce a potvrdil to, co už opakujeme od začátku. Tedy že je zcela v kompetenci krajského organizátora veřejné dopravy, jak zajistí dopravní obslužnost,“ hodnotí Petr Borecký a doplňuje, že soud se k další argumentaci obce Byšice, týkající se SDO, smluv o zajišťování, financování a dalších dokumentů, nevyjadřoval kvůli irelevantnosti.

V případě Kladna trvá spor zhruba dva roky. Poslední soud se uskutečnil loni na konci listopadu. Tehdy Kladno neuspělo u Krajského soudu v Praze, taktéž se svou žalobou kvůli omezení dopravní obslužnosti. Kladno se proti rozsudku odvolalo k Ústavnímu soudu. Ten ještě ve věci nerozhodl.

Michal Kroutil